Formularz rejestracyjny dostawcy

Dane konta dostawcy

Dane osoby odpowiedzialnej za konto


Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

 

Pracownik naszej firmy skontaktuje się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

UWAGA! Aktywacja pola “wyślij zgłoszenie” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, obejmujące przesłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową, przez OOH magazine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty biorące udział w FestiwalMarketingu.pl i FestiwalDruku.pl, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto, wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez OOH magazine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty biorące udział w FestiwalMarketingu.pl i FestiwalDruku.pl zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).