NOWOŚCI

3M z Antalis

16 stycznia br. firmy 3M i Antalis POLAND, podpisały umowę o wzajemnej współpracy. Umowa, nawiązana na czas nieokreślony, dotyczy dystrybucji przez Antalis Poland...

Znajoma Apla

Łódzka Apla zakończyła I turę wprowadzenia marki „Znajomy Sklep" do placówek sieci Społem (Krajowa Agencja Handlowa). Pierwsza faza obejmowała...

5m x 2

Dwie kolejne sprzedaże maszyn wielkoformatowych Vutek ultra VU 5330 EC dokonane przez firmę Reprograf otwierają nowy 2007 rok. Instalacje odbędą się pod koniec...

Nowy produkt

SIGNTECH C.E., dostawca kompleksowych rozwiązań w dziedzinie druku cyfrowego wprowadza na rynek nowy produkt - HEATER. Zastosowanie HEATER-a pozwala wykorzystywać szybkie...