ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

NAZWA, DYSTRYBUTOR / PRODUCENT CENA CHARAKTERYSTYKA
Automation Engine, WebCenter

Automation Engine, WebCenter

Dystrybutor:
Digiprint
Producent:
Esko

cena na telefon

Firma Esko jest wiodącym liderem produkującym zaawansowane oprogramowanie do produkcji opakowań. Zintegrowane aplikacje workflow zapewniają maksymalizację przyspieszenia czasu produkcji oraz bezpieczeństwo przepływu informacji. Automation Engine wyznacza nowy standard w automatyzacji workflow prepressu. Automation Engine jest serwerem workflow nowego typu, który jest prosty w obsłudze i zarządzaniu. Automation Engine zapewnia wzrost wydajności i oszczędność czasu. Jest to narzędzie dla wszystkich którzy oczekują redukcji błędów oraz kosztów w produkcji.  Nowy łatwiejszy sposób tworzenia workflow pozwala również na monitorowanie przepływu pracy. Zintegrowanie aplikacji edytorów, programów konstrukcyjnych oraz oprogramowania do zarządzania kolorem tworzy z AutomationEngine centralny system prepress.  Integracna z systemami MIS oraz zewnętrznymi bazami danych pozwala na bezbłędne oraz bezproblemową wymianę informacji. WebCenter został stworzony z myślą o procesie akceptacyjnym w produkcji opakowań. Platforma integrująca  dostawców, projektantów, klientów i studia prepress. Stanowi miejsce wymiany informacji i kooperacji dla osób pracujących nad projektem. Umożliwia zarządzanie dokumentami z dowolnej lokalizacji poprzez strone web, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przechowywania danych. Oba systemy WebCenter oraz AutomationEngine stanowią zintegrowane środowsko mapujące kompleksowo cały process produkcji opakowań. Ponadto integracja z Systemami zarządzania pozwala na automatyzację tego procesu. Aplikacje te stanowią szkielet produkcyjny firm opakowaniowych, włączając także procesy akceptacji, rozmów z brandownerami, czy partnerami handlowymi. Osoba kontaktowa: Artur Elceser, tel. 501 485 486, artur_elceser@digiprint.pl 
EFI Radius

EFI Radius

Dystrybutor:
REPROGRAF S.A.
Producent:
EFI

cena na telefon

Działająca na rynku od 20 lat firma EFI zatrudniająca obecnie ponad 2,1 tys. pracowników jest światowym liderem w produkcji zaawansowanych systemów informatycznych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań. Systemy MIS/ERP i Web-To-Print firmy EFI są użytkowane przez ponad 16 tysięcy przedsiębiorstw na całym świecie. EFI Radius to nowoczesny system integrujący rozwiązania ERP/MIS dla branży opakowań i etykiet wykorzystujący, analizujący, interpretujący i organizujący dane z całej firmy, co pozwala na nieosiągalną dotychczas automatyzację procesów organizacyjnych, produkcyjnych i zarządczych. EFI Radius to w pełni skalowalne rozwiązanie oparte na zasadach lean manufacturing, które efektywnie zarządza procesami biznesowymi dla wielu lokalizacji, różnych walut, wielu języków i produktów, w tym m.in.: opakowań kartonowych, etykiet, opakowań giętkich i druku komercyjnego. Oprogramowanie od początku do końca wspomaga procesy biznesowe, poczynając od kontaktu z klientem, aż po wpływ należności finansowych. Radius posiada także dodatkowe funkcjonalności, specyficzne dla branży opakowaniowej i umożliwiające m.in. obsługę zmiennych zdolności produkcyjnych w produkcji wieloelementowej. Precyzyjna kalkulacja kosztów umożliwia uproszczenie obsługi potrzeb materiałowych przy jednoczesnym uwzględnieniu prognozowanego popytu. EFI Radius umożliwia także osiągnięcie pełnych korzyści z wdrożenia standardu JDF, a także komunikacji B2B w modelu EDI. Osoba kontaktowa: Maciej Firlej, tel. 22 539 40 63, firlej.m@reprograf.com.pl
GMG OpenColor, ColorProof

GMG OpenColor, ColorProof

Dystrybutor:
Digiprint
Producent:
GMG

cena na telefon

GMG OpenColor pomaga uzyskać znaczną optymalizację całego łańcucha procesu produkcji opakowań. Przy pomocy odbitek próbnych, które prezentują precyzyjnie zarówno czyste barwy dodatkowe i ich kombinacę podczas nadruku, jest teraz znacznie łatwiej przygotować i zweryfikować dane do druku. Kosztowne przestoje maszyny ze względu na nieprawidłowo drukujące płyty lub cylindry są już przeszłością. Przez połączenie kilku systemów GMG ColorProof, te same dane spektralne barw mogą być wiarygodnie wykorzystane do profilowania i produkcji w różnych lokalizacjach firmy przy uzyskaniu stałych rezultatów. To jest miejsce, gdzie technologia GMG ProofStandard wykazuje swoją siłę: wszystkie zebrane barwy i profile wielobarwne mogą być wykorzystywane w każdej chwili, przez każdy podłączony system GMG ColorProof. Nawet bez interwencji pojedynczych użytkowników, GMG OpenColor może tworzyć profile wielobarwne w locie i udostępnić je dla każdego systemu GMG Color Proof będącego w sieci. Osoba kontaktowa: Artur Elceser, tel. 501 485 486, artur_elceser@digiprint.pl