Etykiety i opakowania

Sustainability Unfolded – nowa platforma publicystyczna Metsä Board

Wciąż wzrasta zapotrzebowanie na łatwo zrozumiałe informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Tworząc platformę „Sustainability Unfolded”, należąca do Metsä Group spółka Metsä Board chce zapewnić w zorientowany na potrzeby konsumentów i innowacyjny sposób przedstawiać tematy z zakresu zrównoważonego rozwoju i znajdowania odpowiednich rozwiązań, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju opakowań. Nasze cele są jasne: większa wiedza, obalenie mitów i pomoc w dokonywaniu właściwych codziennych wyborów.

Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, tematy takie jak wylesianie, zmiana klimatu, recykling i greenwashing z pewnością zasługują na uwagę. W dobie nadmiaru informacji, korporacje muszą znaleźć sposób na demokratyzację wiedzy o zrównoważonym rozwoju i uczynienie jej bardziej dostępną i zrozumiałą. Metsä Board postanowiła zająć się tym w nowy sposób.

– Sposób, w jaki »Sustainability Unfolded« przedstawia te złożone kwestie, odbiega od stylu komunikacji typowego dla sektora B2B. Naszym celem jest pobudzenie i zaangażowanie czytelnika, a także zachęcenie wszystkich do spojrzenia na te tematy z szerszej perspektywy. Stworzyliśmy platformę publicystyczną, aby zwiększyć zainteresowanie, dzięki intrygującym nagłówkom i treściom, które odbiorcy będą chcieli dalej poznawać – stwierdziła Marjo Halonen, Metsä Board VP Communications.

Informacje oparte na faktach i danych stanowią główną treść „Sustainability Unfolded” i są przedstawione w sposób łatwy do przyswojenia. Ich związek z tekturą i opakowaniami jest opisany w szerszym kontekście.

– Nie zamierzamy przedstawiać wyłącznie naszych poglądów, ale chcemy zająć się tymi tematami z szerszego punktu widzenia, zorientowanego na konsumenta. Zrównoważony rozwój to temat, który ma wiele aspektów. Występuje również wiele błędnych przekonań, z którymi trzeba się zmierzyć. Oczekujemy, że nasza inicjatywa przyczyni się do lepszego poznania tych zagadnień i dostarczy informacji, które są niezbędne do podejmowania właściwych, świadomych i zrównoważonych wyborów – powiedziała Anne Uusitalo, Metsä Board Sustainability Director. 

Platforma „Sustainability Unfolded” udostępnia zbiór artykułów redakcyjnych, którym towarzyszą wywiady ze specjalistami i influencerami – zróżnicowaną grupą autorów, dzielących się swoimi poglądami i spostrzeżeniami, wnosząc nowe spojrzenie na te ważne tematy.

www.sustainabilityunfolded.com