Artykuły, Aktualności

II edycja #PrintOnWebinAir

Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego zorganizowało 4 lutego br. drugą już edycję #PrintOnWebinAir. Podczas internetowego spotkania omówiono kierunki rozwoju, trendy oraz wyzwania jakie stoją przed branżą poligraficzną.

#PrintOnWebinAir to kolejny projekt, będący realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. Podstawowym zadaniem PSSiDC jest szeroko rozumiana współpraca i wzajemna pomoc w obrębie działalności członków. Stowarzyszenie łączy społeczność zainteresowaną drukiem cyfrowym i sitodrukiem, ukazuje trendy i tendencje rynkowe, wskazuje problemy w branży, analizuje i pokazuje najlepsze rozwiązania, a także realizuje program promocji i rozwoju polskiego przemysłu sitodrukowego i druku cyfrowego m.in. poprzez organizowanie szkoleń i seminariów.

Od 1997 roku Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku cyfrowego należy do europejskiej federacji FESPA. Pozwala to na utrzymywanie światowych kontaktów z przedstawicielami branżowymi, pozyskiwanie wiedzy oraz promowanie polskiego sitodruku i druku cyfrowego na arenie międzynarodowej.

 

Pierwsze spotkanie online odbyło się z końcem listopada i jego celem była prezentacja rozwiązań mogących pomóc odnaleźć się drukarniom w nowej rzeczywistości. – Nasza pierwsza wideokonferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, dlatego też, na prośbę Uczestników, zdecydowaliśmy o drugiej edycji, która była nie tylko kontynuacją omówienia sytuacji na rynku w obliczu zachodzących zmian, ale poruszaliśmy tematy ważne dla przyszłości rynku poligraficznego – mówi Jacek Stencel, Prezes Stowarzyszenia.

 

– Początek roku 2021 jest dobrą okazją do tego, aby ponownie spotkać się i porozmawiać w szerszym gronie o kierunkach rozwoju, trendach jakie będą panować na rynku oraz o tym jakie wyzwania stoją przed naszą branżą – dodaje Joanna Zjawin, Dyrektor Stowarzyszenia.

 

 

Kreowanie branży poligraficznej
Druga edycja #PrintOn WebinAir była podzielona na dwa bloki, w pierwszym wystąpiło czterech prelegentów, natomiast drugi blok był panelem dyskusyjnym przedstawicieli prasy branżowej.

Dominik Borkowski z Sico Polska podzielił się w prezentacji doświadczeniami swoich klientów, którzy dzięki zastosowaniu technologii sublimacji mogą szybko reagować na zachodzące zmiany na rynku. Jedną z największych zalet metody sublimacyjnej jest możliwość zastosowania jej na szerokim wachlarzu podłoży. Dlatego też na początku pandemii firmy mogły wytwarzać potrzebne produkty tj. maski czy parawany i chociaż rynek bardzo szybko się nasycił, to technologia druku sublimacyjnego doskonale sprawdziła się podczas lockdownu, który przyczynił się do rozwoju branży home decor. Izolacja i ciągłe przebywanie w określonych miejscach sprawiły, iż wszyscy chętnie zaczęli przemieniać przestrzeń wewnątrz biur czy domów, a także wszelkie obszary zewnętrzno-ogrodowe, w których sublimacja również świetnie się sprawdza. Dodatkowo mocno rozwinęła się nowa branża home stagingu, czyli przygotowania obiektów do sprzedaży lub wynajęcia, które w łatwy sposób można ozdobić zadrukowanymi materiałami powierzchnie, co w ponad 30% wpływa na większe zainteresowanie nabywców. Potwierdza się zatem stwierdzenie, iż druk sublimacyjny bez wątpienia można uznawać za technologię poligraficzną na miarę współczesnych potrzeb.

Dr Jakub Tomczak z Uniwersytetu Warszawskiego, którego praca naukowa skupia się na budowaniu trwałej współpracy nauki i biznesu, przybliżył temat innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach, które są szansą na rozwój. Prelegent podał szereg przykładów oraz wskazał właścicielom wytyczne do tego, jak można wykorzystać innowacje w branży poligraficznej oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę startując w konkursach czy dotacjach.

Z kolei Andrzej Dzidt, współwłaściciel firmy Jetpol.pl Artur Szunejko Andrzej Dzidt, podzielił się swoimi przemyśleniami, które miały skłonić uczestników do działania. Po pandemicznym roku, wszyscy wiedzą już, że przyszłości nie da się przewidzieć, ale czy nie najlepszym „sposobem na przewidzenie przyszłości jest tworzenie jej”? Prelegent w ciekawy sposób przedstawił propozycję rozwoju dla drukarń oraz podkreślił, że to co zrobimy teraz, czyli jak drukarnie zainwestują swój czas oraz kapitał, będzie miało efekt w bliższej oraz dalszej przyszłości, a inwestując w nowe obszary oraz zdobywając wiedzę, poszerzamy swoje horyzonty oraz zdobywamy rynek.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Marka Ślibody, który jest założycielem i współwłaścicielem firmy Marco. Wieloletni teoretyk i praktyk organizacji oraz zarządzania, wizjoner i propagator społecznej odpowiedzialności biznesu, który konsekwentnie wprowadza autorski sposób zarządzania przedsiębiorstwem, podzielił się doświadczeniami zespołu Marco w budowie własnej tarczy antykryzysowej, i tym, jak pomimo pandemii wdrożone działania spowodowały rozwój firmy. Przyznane liczne nagrody m.in. od prezydenta RP w kategorii Odpowiedzialny Biznes są dowodem na to, że firmy takie jak Marco stają się wzorem zmian zachodzących w sferze gospodarczej i mentalności społeczeństwa.

Inspirujące dyskusje
W drugiej części webinaru udział wzięli przedstawiciele prasy branżowej, którzy uczestniczyli w dyskusji na temat kierunków rozwoju i wyzwań stojących przed branżą poligraficzną. Było to pierwsze tego typu spotkanie, w którym patroni medialni, wzięli czynny udział w programie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i prognozami. O tym jakie perspektywy są widoczne dla druku w branży marketingowej oraz eventowej opowiedział Robert Załupski, dyrektor generalny OOH magazine. Blanka Zapalska z Magazynu Poligrafika podzieliła się informacjami na temat zmian i trendów panujących wśród firm drukujących na tekstyliach. Jolanta Ziemniak-Ronke ze Świata Druku ukazała na podstawie raportów jakie kierunki rozwoju przewiduje branża druku etykiet i opakowań. Natomiast Mirosław Pawliński ze Świata Poligrafii podkreślił, że świat się zmienia, a my jesteśmy częścią tych zmian. Wąska specjalizacja w drukarniach do segmentów, w których dane przedsiębiorstwo najlepiej sobie radzi od strony ekonomicznej, wdrożenie optymalizacji i automatyzacja dają szanse drukarniom na zdobycie przewagi na rynku.

 

#PrintOnWebinAir okazał się być bardzo merytorycznym spotkaniem i doskonałą okazją dla wymiany doświadczeń. – Miałem przyjemność poinformować uczestników, niejako premierowo, o organizacji targów Packaging Innovations w terminie naszych wrześniowych targów reklamy FestiwalDruku.pl & FestiwalMarketingu.pl. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że brakuje nam spotkań face to face i że przyszłość wydarzeń oraz konferencji to eventy w wersji hybrydowej. Musimy pamiętać, że targi i konferencje oraz wszelka działalność eventowa są także bardzo ważną częścią rynku druku – podsumowuje Robert Załupski, dyrektor generalny OOHmagazine.

 

Druga edycja #PrintOnWebinAir spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy w swoich komentarzach na czacie oraz w późniejszych mailach do Stowarzyszenia określili webinar jako ciekawy, pełen wiedzy, inspirujący i skłaniający do refleksji. Na prośby gości wydarzenia, PSSiDC rozważa cykl częstszych spotkań.
Na podstawie materiałów: PSSiDC

Artykuł ukazał się w ostatnim numerze Raportu Dostawców Mediów i Maszyn, dostępnym TUTAJ.