Wielki Format

LFP Industrial Solutions pomaga #sPRINTem  

LFP Industrial Solutions Sp. z o.o. podsumowała mijający rok, który będąc pełen wyzwań, rozwinął w wielu aspektach nowe spojrzenie, a także nauczył pokory. Tym samym firma postanowiła podziękować swoim Klientom, którzy pomimo wielu zaskakujących i trudnych momentów postanowili obdarzyć LFP Industrial Solutions zaufaniem i wybrali go na swojego dostawcę.

Rok 2020 zapisze się w pamięci jako pełen nieznanych wcześniej zjawisk, obaw i ograniczeń w skali świata, kraju, branży poligraficznej oraz najbliższego otoczenia. Rok, który upłynął pod znakiem społecznego dystansu i ekonomicznej niepewności. Rok, w którym z pewnością częściej zdarzało się wszystkim przystanąć i dopuścić do siebie refleksję nad tym, co – w biznesie, ale również życiu – najważniejsze.

– Te ogromne pokłady dobrej energii, którą nasi Klienci wkładają w naszą współpracę, niech przemienią się w ideę wdzięczności, którą chcemy przekazywać dalej – skomentował Marcin Wójcik, Wiceprezes Zarządu LFP Industrial Solutions.

Firma LFP Industrial Solutions zdecydowała, że będzie regularnie przez okres 12- miesięcy wspomagać finansowo najmłodszych wychowanków Fundacji ESPA w ich dążeniu do zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów.

– Będziemy w duchu wdzięczności przekazywać wsparcie finansowe dla podopiecznych Fundacji oraz całą załogą LFP Industrial Solutions zamierzamy sportowo spalać kalorie pod hasłem: „Pomagamy #sPRINTem” – dodał Maciej Bizoń, Prezes Zarządu LFP Industrial Solutions.

Akcja „Pomagamy #sPRINTem” jest nie tylko aktem wdzięczności dla współpracy z Klientami LFP Industrial Solutions, ale również wdrożonym autorskim programem, którego celem jest popularyzacja wśród pracowników zdrowia, aktywności fizycznej, a także idei wspólnego spalania kalorii, a co najważniejsze pomagania dzieciom i młodzieży, w lepszym starcie w przyszłe, dorosłe życie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki przekazanym przez LFP Industrial Solutions  dedykowanym wsparciu finansowym dla 12-stki dzieciaków Fundacji ESPA, rok 2021 będzie rokiem szans dla wychowanków, które ze względu na różne przyczyny rodzinne, środowiskowe czy finansowe nie są w stanie rozwijać swoich pasji oraz wykształcenia.

Fundacja ESPA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, z siedzibą w Legnicy, która poprzez edukację chce kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie. Celami ESPA są między innymi: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrona i promocja zdrowia, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

www.lfp-industrial.pl