Druk Cyfrowy

Carbon Disclosure Project docenia inicjatywy środowiskowe Canon

Canon został wyróżniony za inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa wodnego oraz walki ze zmianami klimatu przez CDP (Carbon Disclosure Project) – globalną organizację non-profit. W obu kategoriach producent otrzymał miejsce na oznaczającej najwyższą ocenę „Liście A”.

CDP ocenia duże przedsiębiorstwa z całego świata w skali od „A” do „D” pod kątem ich starań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Ranking oparty jest o informacje udzielone przez firmy na temat ich wpływu na środowisko. Canon już po raz drugi uzyskał miejsce na Liście A w kategorii zmian klimatu oraz zadebiutował w kategorii bezpieczeństwa wodnego.

Canon z ambitnym programem środowiskowym

W 2008 r. w Canon został wdrożony program środowiskowy „Action for Green”, mający wspierać osiąganie równowagi pomiędzy poprawą jakości życia społeczeństwa i klientów a ochroną środowiska. Kluczowe cele w tym zakresie to budowanie „społeczeństwa o niskim śladzie węglowym”, „społeczeństwa obiegu zamkniętego”, „społeczeństwa żyjącego w harmonii z naturą”, a także działania na rzecz eliminacji szkodliwych materiałów. Powyższe założenia wdrażane są na każdym etapie działalności biznesowej. Przykładem jest coroczna redukcja emisji CO2 w całym cyklu życia każdego produktu o 3 proc.
W 2019 roku Canon osiągnął łączną redukcję emisji o 40 proc. oraz średnią roczną redukcję o około 4,7 proc. w latach 2008 – 2019. Co więcej, firma realizuje swoje cele środowiskowe w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, stosując m.in. zamknięty system obiegu wody w zakładach produkcyjnych. Warto podkreślić, że dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii i wody są weryfikowane w Canon przez niezależną organizację. To dzięki tym wysiłkom producent został przez CDP doceniony i nagrodzony miejscem na Liście A w obu wymienionych kategoriach.

Program środowiskowy Canon „Action for Green” ma na celu stworzenie społeczności, która promuje zrównoważony i różnorodny styl życia oraz ochronę środowiska. Jego podstawowe założenia to stosowanie innowacji technologicznych oraz wypracowanie większej wydajności w zarządzaniu. Dążąc do spełnienia tych celów, firma współpracuje ze swoimi klientami i partnerami biznesowymi na rzecz ograniczenia wpływu produktów na środowisko naturalne w całym ich cyklu życia.

www.canon.pl