Druk Cyfrowy, Nowości, Wielki Format

Firma Epson otrzymuje platynową nagrodę EcoVadis za zrównoważony rozwój

Firma Epson otrzymała platynowe wyróżnienie za społeczną odpowiedzialność biznesu od niezależnej agencji ratingowej EcoVadis [1] Platynowe wyróżnienie, które wprowadzono w 2020 roku, wskazuje, że firma Epson trafiła do 1% najlepszych firm w branży [2] W trzech poprzednich latach firma Epson otrzymała złote wyróżnienie. Złote wyróżnienie przyznawane jest firmom, które zakwalifikują się do 5% najlepiej ocenionych biznesów.

Platynowe wyróżnienie przyznane zostało w uznaniu dla globalnych inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR) podejmowanych przez firmę Epson. Ocena EcoVadis skupia się na czterech obszarach: środowisko, prawa pracownicze i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone dostawy. Firmie Epson przyznano najwyższą notę („Outstanding”) w kategorii środowisko, jak również wysokie noty w kategoriach zrównoważone dostawy, prawa pracownicze i prawa człowieka oraz etyka, co pozwoliło jej uplasować się w 1% najlepszych firm produkujących komputery i urządzenia peryferyjne.

„Platynowa certyfikacja agencji EcoVadis daje naszym klientom gwarancję, że firma Epson przy pomocy wszelkich dostępnych środków stara się dbać o zrównoważony rozwój na każdym szczeblu. Zrównoważony rozwój jest wpisany w nasze DNA, jest obecny we wszystkim, co robimy. Platynowy status oznacza, że nasi klienci mogą być pewni tego, że każdy aspekt naszego biznesu jest niezależnie sprawdzany i certyfikowany oraz że w pełni angażujemy się w zapewnianie najwyższych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju” – powiedział Kazuyoshi Yamamoto, Prezes Epson Europe.

EcoVadis stanowi niezależną, zaufaną, wspólną platformę do oceny ponad 65 000 grup i firm z 200 różnych branż w 160 krajach, wykorzystującą kryteria oceny CSR, które zostały oparte na standardach zrównoważonego rozwoju opracowanych przez zewnętrzne źródła, takie jak organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje międzynarodowe, rządy lokalne oraz instytucje audytujące.

Epson stara się wykorzystać swoje wydajne, kompaktowe i precyzyjne technologie do wprowadzenia innowacji w czterech obszarach, w tym drukarkach atramentowych. Firma wierzy, że jej technologia może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenia produktywności, a także odegrać istotną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Epson dąży do zrównoważonego rozwoju społecznego i w raporcie zintegrowanym oraz raporcie o zrównoważonym rozwoju publikuje szczegóły dotyczące inicjatyw środowiskowych, kreowania waloru społecznego, ładu korporacyjnego oraz innych działań w ramach CSR. Informacje są również publikowane na stronach firmowych dotyczących Odpowiedzialności Społecznej.

CSR i środowisko w firmie Epson – więcej informacji TUTAJ.

[1] EcoVadis — niezależna, zaufana i kolektywna platforma — zajmuje się ocenianiem polityki i działań firm, jak również publikowanych przez nie raportów dotyczących środowiska, praw pracowniczych i praw człowieka, etyki oraz zrównoważonych zamówień. Unikalna metoda oceny CSR agencji EcoVadis obejmuje ponad 200 kategorii dostaw w 160 krajach. Ponad 65 000 firm współpracuje z EcoVadis celem redukcji ryzyka, stymulowania innowacji oraz budowania transparentności i zaufania pomiędzy partnerami handlowymi.

[2] Sektor producentów komputerów i urządzeń peryferyjnych.

 

Related Posts