Druk Cyfrowy, Nowości

Ricoh ponownie uwzględnione w FTSE4Good i FTSE Blossom Japan

Ricoh zostało ponownie docenione za działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nieprzerwanie od 17 lat, firma znajduje się na liście firm FTSE4Good Index Series, a od trzech jest również notowana na nowo utworzonym FTSE Blossom Japan Index.

 – Dostosowanie naszych działań biznesowych do celów zrównoważonego rozwoju i osiągnięcie właściwej równowagi między potrzebami planety (środowiska), ludzi (społeczeństwa) i zysku jest naszym priorytetem. Idea zrównoważonego rozwoju ma ogromne znaczenie przy projektowaniu procesów związanych z wszystkimi obszarami działalności naszej firmy, począwszy od projektowania i produkcji, poprzez dystrybucję, zakłady produkcyjne, aż po recykling oraz sposób, w jaki wspieramy naszych klientów – powiedział Mikako Suzuki, Corporate Vice President & General Manager of Sustainability Management Division, Ricoh.

FTSE Russell – spółka w 100% zależna od London Stock Exchange (LSE) Group – od 2001 roku dokonuje selekcji firm, które mogą zostać włączone do indeksu FTSE4Good. Największe znaczenie przy wyborze mają praktyki związane z ochroną środowiska, sprawami społecznymi, a także ładem korporacyjnym (z ang. Environmental, Social and Governance practices, w skrócie ESG).

FTSE Blossom Japan Index został stworzony w 2017 roku z myślą o firmach o japońskim rodowodzie. Od tego czasu, jest stosowany przez rządowy fundusz emerytalny (Government Pension Investment Fund), jako indeks cen akcji dla inwestycji ESG (tych, które uwzględniają nie tylko informacje finansowe spółki, ale także ich podejście do praktyk w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania).

www.ricoh.pl 

KL