Nowości, Wielki Format

25 lat Igepa Polska

W tym roku Igepa, znany dystrybutor m.in.  papierów poligraficznych, biurowych i materiałów dla reklamy wizualnej, obchodzi wyjątkowy jubileusz – ćwierćwiecze działalności w Polsce. W sierpniu 1995 roku zarejestrowana została w Krakowie Igepa Polska Spółka z o.o.

W ciągu tych 25 lat Igepa Polska z małej lokalnej firmy wyrosła na ogólnopolskiego gracza, liczącego się w branży, z magazynami regionalnymi w pięciu kluczowych lokalizacjach: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź. Spółka weszła w nowe obszary działalności, zapewniając nie tylko produkty z zakresu papieru, kartonu, czy innych podłoży do druku, ale także materiały i maszyny dla reklamy wielkoformatowej. Przez lata rozbudowywała portfolio produktów i usług, zwiększała powierzchnie magazynowe i biurowe, rozwijała logistykę, aby z sukcesem zyskiwać nowych Klientów i ich zadowolenie.

Od początku istnienia Igepa Polska jest w rękach jednego właściciela, niemieckiej Igepa group, która funkcjonuje niezmiennie od  60 lat.  Brak zmian kapitałowych zapewnił firmie stabilność i budowanie wartości w długiej perspektywie czasowej. Igepa Polska jest rzetelnym, wiarygodnym partnerem biznesowym osadzonym w strukturach silnej międzynarodowej grupy.

Srebrnemu jubileuszowi towarzyszyć będzie hasło:  25 lat Igepa Polska. Z Wami. Dla Was. Dzięki Wam. Odzwierciedla ono, jak ważni dla spółki są jej Klienci, relacje z nimi, rozumienie ich potrzeb, wspieranie ich w działaniach biznesowych i realizacji celów. Hasło to zwyciężyło w konkursie zorganizowanym wśród Pracowników Igepa Polska.

To Klienci, Dostawcy i Pracownicy tworzyli przez lata historię Igepa Polska. Bez zaufania Klientów nie byłby możliwy sukces firmy. Nie do przecenienia jest wkład Pracowników w rozwój spółki. To ich zaangażowanie, wiedza, sumienność i otwartość zbudowały wartość firmy i zaufanie do niej. Igepa to Ludzie. A niektórzy spędzili w Igepa Polska połowę swojego życia.

25-lecie firmy to wyjątkowy czas, który skłania do podsumowań, refleksji, ale także jest impulsem do podejmowania nowych, odważnych decyzji i kreowania wieloletnich planów. Tegoroczny jubileusz jest motywacją do dalszej pracy nad rozwojem firmy oraz doskonalenia oferowanych przez nią usług.

www.igepa.pl

www.igepa-viscom.pl

KL