Etykiety i opakowania, Nowości

Cele Metsä Board zgodne z najbardziej ambitnymi założeniami porozumienia paryskiego

Inicjatywa Science Based Targets uznaje cele Metsä Board w zakresie redukcji emisji za zgodne z najbardziej ambitnymi założeniami porozumienia paryskiego.

Metsä Board, należący do Metsä Group, europejski producent tektur premium z pierwotnych mas włóknistych, ogłosił, że jego cele w zakresie redukcji emisji zostały uznane przez inicjatywę Science Based Targets za zgodne z poziomami wymaganymi dla realizacji założeń paryskiego porozumienia klimatycznego. Cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych z działalności Metsä Board (Zakres 1 i 2) są zgodne z redukcjami niezbędnymi do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Metsä Board zobowiązała się, że do roku 2030 zmniejszy o 100% – w porównaniu do roku 2016 – swoje łączne emisje gazów cieplarnianych w Zakresie 1 i 2.

Cel Metsä Board dotyczący ograniczenia emisji w łańcuchu wartości również spełnia kryteria SBTi dla ambitnych wymagań dla łańcucha wartości, co oznacza jego zgodność z obecnymi najlepszymi praktykami. Metsä Board zobowiązuje się do ograniczenia emisji objętych Zakresem 3 poprzez zapewnienie, że do 2024 r. 70% jej dostawców surowców innych niż surowce włókniste oraz dostawców usług transportu produktów ustanowi własne cele oparte o badania naukowe.

– W ubiegłym roku ogłosiliśmy nasze nowe, ambitne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Jednym z nich jest całkowite zaprzestanie stosowania paliw kopalnych do 2030 r. i ograniczenie do zera emisji pochodzącego z nich CO2. Teraz podejmujemy kolejne ważne zobowiązanie, biorąc na siebie część odpowiedzialności za zmniejszanie skutków zmian klimatycznych – powiedział Mika Joukio, Metsä Board CEO.

Inicjatywa Science Based Targets wyznacza i promuje najlepsze praktyki w zakresie ustanawiania celów w oparciu o badania naukowe, a jednocześnie w niezależny sposób ocenia cele przedsiębiorstw. Cele oparte o badania naukowe dotyczą ograniczania emisji w sposób zgodny z najnowszymi wymaganiami określonymi przez klimatologów, aby umożliwić realizację założeń paryskiego porozumienia klimatycznego. Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) jest wynikiem współpracy pomiędzy CDP, inicjatywą ONZ Global Compact, Światowym Instytutem Zasobów (WRI) oraz Światowym Funduszem Na Rzecz Przyrody (WWF).

 KL