Etykiety i opakowania, Nowości

Oczekiwania konsumentów przyszłości, a trendy na rynku etykiet i opakowań według Konica Minolta

Rynek produkcji etykietowej w coraz większym stopniu stanowi obszar zainteresowania firmy Konica Minolta. W ślad za udaną obecnością na targach Labelexpo Europe 2019, tym razem była ona jednym ze współorganizatorów 14. konferencji z cyklu „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”, organizowanej przez wydawnictwo Polski Drukarz. Wydarzenie zgromadziło ok. 270 osób związanych z tym segmentem rynkowym; odbywało się w dniach 24-25 października w Krynicy Zdroju. Konica Minolta przygotowała przy tej okazji prezentację poświęconą obecnym trendom na rynku etykiet i opakowań, jak również zachowaniom, wyborom i oczekiwaniom konsumentów w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie. Z ramienia firmy na konferencji wystąpili: dr Iwo Zmyślony z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marcin Zaporowski – Industrial Printing Key Account Manager w  Konica Minolta.

Iwo Zmyślony, znany z wcześniejszych wydarzeń branżowych organizowanych przez Konica Minolta (m.in. Labels Open Day czy Akademii Liderów Biznesu), skupił się na przyszłych oczekiwaniach klientów, a także przedstawił obecne trendy na rynku sprzedaży detalicznej. Nasilające się zmiany w zachowaniach konsumentów to skutek gwałtownego rozwoju e-commerce – klienci szybko przyzwyczaili się do nowych standardów obsługi, oferowanych przez takie sieci jak Google czy Amazon, co skutkuje ewolucją ich dawnych oczekiwań i wyborów konsumenckich. Dla wielu firm (m.in. poligraficznych) jest to kwestia decydującą o ich istnieniu w przyszłości. Rynek bowiem podlega nieustannym przemianom i przetrwają na nim tylko ci, którzy z jednej strony przygotowują się na te zmiany, z drugiej – będą potrafili być zwinni (agile).

Iwo Zmyślony przekonywał, że współcześni konsumenci coraz częściej „kupują doświadczenia”, zwracając uwagę na emocje, jakie towarzyszą im w procesie nabywania usług i towarów (user experience). W kontekście tzw. ekonomii doświadczeń wskazywał na ugruntowane już trendy w marketingu produktów: segmentację, kastomizację, indywidualizację i personalizację. Zdaniem prelegenta klienci oczekują dziś krótkich serii, niepowtarzalnych i przyciągających uwagę. Według przytoczonych przez niego badań 80% z nich oczekuje ściśle spersonalizowanych produktów, a 86% gotowych jest płacić więcej za produkt ściśle dopasowany do ich potrzeb.Dlatego w niedługim czasie zmianom muszą ulec usługi kierowane do klientów, także poligraficzne.

Iwo Zmyślony skoncentrował się na przyszłych oczekiwaniach klientów, a także przedstawił obecne trendy na rynku sprzedaży detalicznej.

Iwo Zmyślony odniósł się również do takich zagadnień jak świat VUCA czy tzw. paradoks eksperta. Podkreślał, że w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów i rozwiązań, jak też utrzymania właściwych relacji z konsumentem, ich dostawcy będą musieli w przyszłości zwracać szczególną uwagę na takie aspekty jak: interakcja z odbiorcą, co-creation, autentyzm, co-branding, niszowość i segmentacja oferty. Na rynku, według prelegenta, przetrwają tylko te firmy, które oferują rozwiązania do personalizacji produktów i nowe sposoby dotarcia do odbiorcy końcowego. Dotyczy to również przedsiębiorstw poligraficznych. W niedalekiej przyszłości – w równym stopniu, jak techniczne parametry maszyn posiadanych przez firmy – istotne będą komunikacja i budowanie wzajemnych relacji z klientami.

– Na powyższych założeniach bazuje filozofia działania naszej firmy – kontynuował ten wątek Marcin Zaporowski. – Bliska i kompleksowa współpraca z klientami oraz oferowanie im nie tylko zaawansowanych rozwiązań, uwzględniających potrzeby i oczekiwania końcowego odbiorcy, ale także wiedzy i doradztwa – to nasze priorytety. Według Konica Minolta to klient jest kluczowy, nie technologia sama w sobie. Maszyny są narzędziami do budowania jego sukcesu i dotyczy to również produkcji etykiet.

Marcin Zaporowski przybliżył uczestnikom konferencji holistyczne i klientocentryczne podejście Konica Minolta do prowadzonego biznesu, także w kontekście produkcji etykietowej.

Prelegent zaprezentował przy tym dane dotyczące obecności Konica Minolta w tym segmencie rynkowym. Nawiązał m.in. do jej obecności na targach Labelexpo Europe 2019, gdzie firma świętowała 450. instalację maszyny etykietowej z serii AccurioLabel, a także zaprezentowała szereg nowych rozwiązań. Światową premierę miała w Brukseli m.in. maszyna AccurioLabel 230, dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom poligraficznym, specjalizującym się w produkcji etykietowej. Marcin Zaporowski podkreślał, że Konica Minolta dba nie tylko o proces sprzedażowy, ale także kładzie duży nacisk na otoczenie klienta odpowiednią opieką posprzedażową. Fakt, że oferuje serwis w całym kraju – maksymalnie 100 km od klienta – jest jednym z przykładów takich działań.

– Właściwe dopasowanie danego rozwiązania do potrzeb końcowego użytkownika, zarówno pod względem zawartości jak też nakładu, jest priorytetem naszej firmy – mówił. – Również wprowadzanie efektów specjalnych, uszlachetnień, warstw augemented reality , czy też wspomniane wcześniej kastomizacja i personalizacja – wszystko to jest już dzisiaj dostępne dzięki rozwiązaniom Konica Minolta. Co więcej – jest już przez nas realizowane we współpracy z klientami. Kluczem do właściwej współpracy jest dopasowanie się do ekonomii doświadczeń klientów, a więc wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom. Należy ich uważnie słuchać, nie tylko z nimi rozmawiać. Skuteczna komunikacja bowiem jest kluczem do zrozumienia ich potrzeb.

www.konicaminolta.pl

KL