Etykiety i opakowania, Nowości

Proekologiczne etykiety klasy premium: nowe propozycje API Group

14. konferencja „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”, zorganizowana przez wydawnictwo Polski Drukarz, była kolejnym już w tym roku wydarzeniem branżowym, podczas którego firma API Folie Polska miała okazję do zaprezentowania swoich rozwiązań, dedykowanych produkcji opakowań i etykiet. Tym razem Katarzyna Kozińska – dyrektor zarządzająca przedsiębiorstwa, skoncentrowała się na proekologicznych produktach z oferty API Group, występując z referatem zatytułowanym „Jak pozwolić markom błyszczeć i pozostać eko”.

– W mojej ocenie październikowa konferencja była naturalnym miejscem, by zaprezentować działania podejmowane przez API w kontekście zmian zachodzących na rynku opakowań i etykiet, podyktowane m.in. coraz większym znaczeniem tzw. zrównoważonego rozwoju i naciskiem na wdrażanie produktów proekologicznych: odnawialnych, biodegradowalnych, odzyskiwalnych – mówi Katarzyna Kozińska. – Wszystko to wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, do której – jako producent specjalistycznych folii i laminatów, a zarazem światowy lider w zrównoważonych rozwiązaniach dla opakowań i etykiet – staramy się przygotować jak najlepiej. Wszystko po to, by – jak głosił tytuł mojej prezentacji – pozwolić markom błyszczeć i pozostać eko.

Folie API – proekologiczne, a jednocześnie wzbogacające opakowanie

Katarzyna Kozińska przytoczyła m.in. wyniki badań zrealizowanych na zlecenie API przez firmę Package InSight, przy wykorzystaniu technologii tzw. eye-tracking (śledzenia ruchów gałek ocznych). Dotyczyły one zastosowania folii metalizowanych w produktach i ich wpływu na decyzje zakupowe podejmowane przez konsumentów. – Badania pokazały, że zdobienie folią podnosi – w oczach konsumenta – wartość, jakość, elegancję i styl opakowania, dzięki czemu produkt klasy średniej nabiera cech wyrobu luksusowego, a przy tym pozostaje proekologiczny. Co więcej – utwierdza klienta w przekonaniu, że dokonał właściwego wyboru nabywając ten a nie inny towar – mówiła.

Katarzyna Kozińska przytoczyła w tym miejscu wyniki innych badań, tym razem przeprowadzonych przez instytut Smithers/PIRA. Dotyczyły one środowiskowych aspektów wybranych materiałów z oferty API. – Wynika z nich, że żadna z naszych folii do cold i hot stampingu nie ma negatywnego wpływu na biodegradowalność papierów czy kartonów, na których są aplikowane. Można je bez problemu usunąć, a same podłoża utylizować w ramach standardowych ciągów przemysłowych im dedykowanych. Konkluzja? Dzięki naszym rozwiązaniom, proekologiczność wynikająca z regulacji prawnych związanych z ograniczaniem plastiku nie musi sprowadzać się do zastosowania siermiężnych, mało atrakcyjnych opakowań – mówiła.  

Laminat Transmet – high-end i przyjazność dla środowiska

Transmet to stworzony przez API laminat klasy high-end, przeznaczony do uszlachetniania opakowań tekturowych. Jak zapewniała Katarzyna Kozińska podczas swojej prezentacji, oferuje on wszystkie zalety znane z tradycyjnie metalizowanych laminatów poliestrowych, aplikowanych na karton. Dzięki wyeliminowaniu folii można go poddawać recyklingowi w ramach standardowych linii do przetwarzania odpadów przemysłowych. – Mamy tu zatem do czynienia z rozwiązaniem zapewniającym najwyższą jakość przy wykańczaniu i uszlachetnianiu produktów klasy premium, z drugiej strony – pozwalającym  zredukować negatywny wpływ na środowisko naturalne – mówiła. – Aspekt ten jest bardzo istotny chociażby w kontekście globalnego problemu jakim są odpady plastikowe. Tylko w Wielkiej Brytanii, macierzystym kraju naszej firmy, generowanych jest 11 mln ton odpadów opakowaniowych rocznie. Te zaś mają coraz większy udział we wszystkich odpadach powstających w skali globalnej. W naturalny sposób zwiększa się zatem ilość odpadów plastikowych – szacunkowe dane mówią o ponad 6 mln ton w roku 2030. Te liczby działają na wyobraźnię zarówno konsumentów jak i właścicieli marek. Szkocka whisky jako jedna z „pereł” brytyjskiego przemysłu spirytusowego planuje w 2020 roku wdrożyć całkowity recykling opakowań swoich produktów. Tego rodzaju sygnałów mamy z rynku coraz więcej.

API Folie Polska: gotowi na proekologiczne wyzwania

– Mimo, że gospodarka o obiegu zamkniętym to w Polsce temat dopiero raczkujący, nasz lokalny oddział – podobnie jak cała firma – jest odpowiednio przygotowany na zmiany rynkowe i uregulowania prawne związane z aspektami środowiskowymi. Naszymi przewagami rynkowymi są same folie i laminaty API w kontekście ich składu i struktury, ale też świadomość o możliwości pełnego ich recyklingu. Dysponujemy bogata wiedzą o kwestiach związanych z utylizacją różnych materiałów używanych przy uszlachetnianiu i chętnie się z nią podzielimy z naszymi klientami – podsumowuje Katarzyna Kozińska.

www.apigroup.com

KL