Etykiety i opakowania, Nowości

Grzegorz Szmigiera koordynatorem działu serwisu w firmie Mark Andy Poland  

Z początkiem stycznia br. Grzegorz Szmigiera objął nowo utworzone stanowisko koordynatora działu serwisu w Mark Andy Poland. Kieruje pracą pięciu polskich techników, tworzących lokalne struktury serwisowe firmy. Zmiany wynikają z dynamicznego wzrostu sprzedaży realizowanej przez Mark Andy w naszym kraju i związanego z tym rosnącego zapotrzebowania na kompleksową opiekę posprzedażową świadczoną jej polskim klientom. Obecnie szeroko rozumiany dział wsparcia technicznego Mark Andy Poland, w skład którego – poza pracownikami serwisu – wchodzą też instruktorzy druku, stanowi niemal połowę zatrudnienia firmy.

Grzegorz Szmigiera to osoba o bogatych kwalifikacjach w obszarze działalności serwisowej, mająca za sobą wieloletnie, międzynarodowe doświadczenia w różnych branżach. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, a szlify zawodowe zdobywał w firmach takich jak Hitmark (zajmującej się wdrażaniem i serwisowaniem drukarek przemysłowych Hitachi) oraz – przez minionych sześć lat – PANalytical, specjalizującej się w urządzeniach rentgenowskich. W drugiej z wymienionych pełnił stanowisko Customer Support Engineer, a w roku 2014 kierowany przez niego zespół zdobył tytuł PANalytical Champion Team dla najlepszego zespołu serwisowego w strukturach firmy.

Od 1 stycznia br. Grzegorz Szmigiera wspiera swoim doświadczeniem dział serwisu Mark Andy Poland.

– Moim zadaniem jest przede wszystkim dbanie o jego sprawną pracę oraz koordynacja działań polskich techników serwisowych w ramach struktur europejskich. Warto bowiem zaznaczyć, że w zakresie obsługi posprzedażowej i serwisowej polski oddział Mark Andy wciąż podlega brytyjskiej jednostce firmy. Stamtąd też koordynowane są działania w zakresie wsparcia technicznego dla wszystkich klientów z Europy, także z Polski. W naturalny sposób zatem polscy pracownicy Mark Andy – poza opieką nad rodzimymi klientami – są również angażowani do wizyt serwisowych i napraw maszyn w innych krajach. Z drugiej strony polski rynek jest dla Mark Andy coraz bardziej istotny – tylko w ubiegłym roku pojawiło się na nim 27 nowych maszyn naszej firmy. Ta dynamika sprzedaży wymusiła niejako rozbudowę działu serwisu i pojawienie się w jego strukturach nowego stanowiska – koordynatora – mówi Grzegorz Szmigiera.

Przemysław Polkowski, dyrektor Mark Andy Poland dodaje:

– Cieszymy się, że do naszego zespołu zajmującego się szeroko rozumianą opieką posprzedażową dołączył Grzegorz Szmigiera – osoba o bogatych doświadczeniach zawodowych, także w skali globalnej. Z roku na rok odnotowujemy rekordową sprzedaż nowych maszyn w naszym kraju, wśród których spory odsetek stanowią rozwiązania cyfrowe i hybrydowe. To zaś wymusza coraz większe zaangażowanie w kwestie związane nie tylko ze sprawnym wdrożeniem samych urządzeń i szkoleniem personelu klienta, ale też z kompleksową opieką posprzedażową – zarówno od strony mechanicznej jak i software’owej. Z tego względu niezbędne było stworzenie stanowiska koordynatora prac rodzimej grupy specjalistów oraz rozbudowa działu serwisu o kolejnych techników. Obecnie dysponujemy zespołem, który jest w stanie nie tylko zapewnić właściwą opiekę nad polskimi klientami Mark Andy, ale też w dużej mierze stanowi o potencjale europejskich struktur serwisowych naszej firmy.

Jak dodaje Grzegorz Szmigiera, pracownicy polskiego działu serwisu stale podnoszą swoje kwalifikacje, by wspierać klientów na każdym etapie wdrożenia i eksploatacji maszyny:

– Mark Andy z założenia dba o tzw. cross-training, tj. by technik serwisowy nie specjalizował się w jednym, konkretnym modelu maszyny, ale by jego kwalifikacje były jak najbardziej kompletne. Z uwagi na pojawianie się w ofercie rozwiązań w coraz większym stopniu bazujących na technologii cyfrowej, poszerzanie wiedzy i podnoszenie umiejętności serwisantów – zarówno w zakresie obsługi mechanicznej maszyn jak też sterującego nimi oprogramowania – jest rzeczą konieczną i oczywistą. Z tego względu uczestniczą oni regularnie w specjalnych szkoleniach, np. gdy na rynku pojawia się nowy model – jak ostatnio Digital Series HD.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, pogłębianie wiedzy, jak też jej transfer pomiędzy specjalistami ds. serwisu to naszym zdaniem jedne z najważniejszych elementów kompleksowej opieki posprzedażowej i klucz do kolejnych sukcesów sprzedażowych. Jestem przekonany, że dysponując tak wykwalifikowanym zespołem, jaki obecnie posiadamy, możemy zagwarantować polskim użytkownikom maszyn Mark Andy bezpieczeństwo i spokój, jakiego oczekują inwestując w sprzęt naszej marki – podsumowuje Grzegorz Szmigiera.

www.markandy.com