Druk Cyfrowy, Nowości

Jet Press 720S zwiększa wydajność w zakresie produkcji wizytówek w drukarni internetowej Bluetree Group

Zatrudniająca 270 osób drukarnia Bluetree Group z Rotherham, realizująca przychody ze sprzedaży szacowane na 32 mln funtów, to jeden z najważniejszych graczy na brytyjskim rynku usług typu web-to-print. Jak zapewnia jej kierownictwo, zrealizowana tu jakiś czas temu inwestycja w cyfrową maszynę arkuszową Jet Press 720S zrewolucjonizowała produkcję kart, w jakiej specjalizuje się ta firma. Innowacyjne rozwiązanie Fujifilm, bazujące na technice inkjetowej, zwiększyło wydajność i elastyczność prowadzonej przez Bluetree Group działalności i skróciło czasy realizacji zleceń, przy zachowaniu dotychczasowych, najwyższych standardów jakościowych.

– Nasi klienci, zamawiający usługi poligraficzne przez Internet, oczekują jakości, najwyższego poziomu obsługi oraz szybkiej dostawy zrealizowanych prac. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy sprostać ich oczekiwaniom pod każdym z wymienionych względów. Nasza inwestycja w maszynę Jet Press 720S znacząco pomaga nam w poprawie poziomu działalności i obsługi kontrahentów – mówi Adam Carnell, jeden z dyrektorów zarządzających Bluetree Group.

– Główny powód jej zakupu to nasze plany związane z wprowadzeniem do oferty zupełnie nowego rodzaju asortymentu, tj. wizytówek – kontynuuje Adam Carnell. – Utrzymanie wysokiej jakości produktów to kluczowy aspekt naszej działalności. Gdy mówimy o wizytówkach, jest to szczególnie istotne, gdyż wielokrotnie decydują one o właściwym, pozytywnym oddźwięku partnera biznesowego, zwłaszcza przy pierwszym z nim kontakcie.

– Z myślą o tym nowym obszarze działalności testowaliśmy szereg cyfrowych maszyn i na tej podstawie uznaliśmy, że pod względem oferowanej jakości Jet Press jest zdecydowanym liderem rynkowym. Było to jedyne rozwiązanie, które dało nam absolutne przekonanie, że będziemy w stanie zaoferować wizytówki na poziomie, jakiego oczekują nasi klienci – dodaje Adam Carnell.
Obecnie maszyna Jet Press 720S stanowi trzon parku sprzętowego zgromadzonego z myślą o nowym dziale funkcjonującym w ramach Bluetree Group; w jego skład wchodzą ponadto starannie wyselekcjonowane urządzenia wykańczające. Poza wysoką wydajnością, dzięki której produkowane tu wizytówki docierają do klientów w krótkim czasie, zestaw ten umożliwia dodawanie personalizowanych uszlachetnień, w tym aplikowanie kolorów specjalnych UV, wytłaczanie i zaokrąglanie rogów.
– Inwestycja w Jet Press spowodowała, że – przy złożeniu zamówienia przed godz. 17 – możemy zapewnić naszym klientom dostawę ich wizytówek już następnego dnia – podkreśla Adam Carnell. – O takiej sprawności działania można myśleć wyłącznie posiadając rozwiązanie takie jak Jet Press.
– Od chwili jego uruchomienia, odnotowujemy też bardzo duże realne obłożenie tej maszyny, znacząco przewyższające to odnotowywane w innych urządzeniach cyfrowych. To zaś przekłada się na znakomite wyniki pod względem wydajności. Gdy zachodzi taka potrzeba, jesteśmy w stanie wydrukować nawet 1,5 mln pojedynczych wizytówek w ciągu dnia, oczywiście z udziałem Jet Press – dodaje Adam Carnell. -Jesteśmy też pod dużym wrażeniem stabilności kolorystycznej – od pierwszego do ostatniego arkusza. Maszyna posiada certyfikację GMG odnośnie proofingu, co daje wyobrażanie o poziomie kolorystyki, jaki oferuje. Podobnego zdania są nasi klienci, którzy podkreślają bardzo wysoką jakość uzyskiwanej tu reprodukcji barwnej. Co ciekawe, tuż po uruchomieniu maszyny przeprowadziliśmy dedykowaną jej kampanię marketingową pod hasłem „Wskaż różnicę”. Prezentowała ona wizytówki wydrukowane zarówno w nowo zainstalowanej maszynie Jet Press, jak też w wykorzystywanej z myślą o nich do tej pory maszynie offsetowej. Trzy czwarte respondentów stwierdziło, że ich zdaniem jakość uzyskana w urządzeniu Jet Press była najwyższej próby.
– Obserwujemy wśród naszych klientów rosnący trend w kierunku coraz krótszych czasów realizacji zleceń. Jet Press jest w tym kontekście niezastąpiona, pomagając w uzyskaniu jeszcze lepszych wskaźników wydajności. Krótkie czasy realizacji i sprawność, jaką tu osiągnęliśmy, skłoniły nas nawet do nawiązania współpracy z zupełnie nową grupą klientów, zlokalizowanych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tym samym usługa poligraficzna jest realizowana w Wielkiej Brytanii, zaś po dwóch dniach zamówiony produkt dociera do odbiorcy w USA. Co więcej, jesteśmy konkurencyjni dla lokalnych drukarń zarówno pod względem ceny, jak i czasu realizacji – podkreśla Adam Carnell.

Chris Broadhurst, dyrektor generalny Fujifilm Graphic Systems UK:

– Sukcesy brytyjskich użytkowników maszyny Jet Press 720S – niezależnie od tego czy mówimy o mniejszych drukarniach komercyjnych czy też rozbudowanych biznesach internetowych takich jak Bluetree Group – to najlepsze potwierdzenie dojrzałości rynkowej tego rozwiązania. Wykorzystują oni posiadane urządzenia do granic ich wytrzymałości, poznając ich możliwości a jednocześnie wnosząc wiele do naszej wiedzy na temat praktycznego zastosowania platformy Jet Press. Gdy wprowadziliśmy ją na rynek w 2014 roku, chyba nikt w firmie Fujifilm nie zakładał, że rozwiązanie to znajdzie zastosowanie – jak w przypadku Bluetree Group – wyłącznie do drukowania wizytówek, w dodatku w cyklu całodobowym. Jednak szefowie tej firmy dostrzegli potencjał Jet Press w tym obszarze. Gratulujemy im rozszerzenia bazy klientów o odbiorców z tak odległego rynku, jakim są Stany Zjednoczone i deklarujemy pełne wsparcie przy dalszym, dynamicznym rozwoju firmy Bluetree Group.

www.fujifilm.eu/pl