Druk Cyfrowy, Nowości, Wielki Format

Prezentacja rozwiązań cyfrowych Fujifilm na spotkaniu Polskiej Izby Druku

W dniach 16-17 marca br. w podwarszawskiej Rynii odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne, zorganizowane przez Polską Izbę Druku dla firm zrzeszonych w tej organizacji. W części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach przygotowanych przez zewnętrzną firmę szkoleniową oraz w prezentacji Fujifilm – partnera wydarzenia. Nigel McNae, reprezentujący jej europejskie struktury, przedstawił wybrane rozwiązania z bogatego portfolio Fujifilm skierowanego do branży poligraficznej, koncentrując się na arkuszowej maszynie inkjetowej JetPress 720S oraz wielkoformatowych ploterach z serii OnsetX.

– Spotkania szkoleniowo-integracyjne to powrót do wieloletniej tradycji Polskiej Izby Druku, która z myślą o naszych firmach członkowskich organizowała już wcześniej tego rodzaju imprezy – mówi Ryszard Czekała, dyrektor biura PID. – Obecna ich formuła przewiduje, że – poza częścią szkoleniową – każde z nich będzie wspierane przez innego partnera-dostawcę dla branży poligraficznej. Partnerem pierwszego spotkania była firma Fujifilm, która od lat blisko współpracuje z Polską Izbą Druku także przy innych inicjatywach, m.in. konkursie Złotego Gryfa i balu stanowiącego jego zwieńczenie. Podobnie będzie również w tym roku.

Przybyłych do Rynii przedstawicieli drukarń i firm dostawczych powitał Leszek Wojtczuk – prezes Polskiej Izby Druku. Prezentacja Fujifilm otworzyła natomiast merytoryczną część wydarzenia. Jej autorem był Nigel McNae – Business Manager WFIJ Industrial EMEA w Fujifilm Speciality Ink Systems Ltd. Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia koncernu Fujifilm i rynków, na których jest on obecny. – Rozwiązania skierowane na rynek poligraficzny stanowią 37% naszych przychodów ze sprzedaży, których ponad 6% przeznaczamy na badania i rozwój – mówił. – To istotny fakt, bo zapewniamy tym samym innowacyjność i przyszłość naszych rozwiązań. Fujifilm cały czas zmienia się i ewoluuje, podnosząc i umacniając swoją pozycję, m.in. na rynkach wielkoformatowych ploterów inkjetowych UV czy arkuszowego druku cyfrowego bazującego na technice inkjet UV.


W imieniu firmy Fujifilm na konferencji wystąpił Nigel McNae – Business Manager WFIJ Industrial EMEA w Fujifilm Speciality Ink Systems Ltd.

Nigel McNae omówił sztandarowy produkt Fujifilm, dedykowany wysokonakładowej działalności z wykorzystaniem inkjetu UV w wielkim formacie – serię maszyn OnsetX. Są to skalowalne, modułowe rozwiązania o prędkości dochodzącej do 900 m2/h, wykorzystywane m.in. w produkcji opakowań i displejów z użyciem tektury falistej. – Na całym świecie pracuje już ponad 300 maszyn z tej serii – mówił prelegent. – Użytkownicy bardzo cenią sobie ich wydajność, jakość i elastyczność względem możliwości produkcyjnych urządzenia.

Drugim z prezentowanych podczas spotkania rozwiązań była arkuszowa maszyna inkjetowa Jet Press 720S, pozwalająca na jednoprzebiegowy druk w formacie B1 z jakością – jak zapewnia Fujifilm – porównywalną z offsetem. Urządzenie pozwala na personalizację produkcji, z czego korzysta coraz więcej drukarń cyfrowych z całego świata. Tu Nigel McNae przytoczył przykładowe wdrożenia Jet Press 720S podkreślając, że są one realizowane w firmach o różnych profilach produkcji: drukarniach akcydensowych, internetowych, książkowych, opakowaniowych czy plakatowych.

– Urządzenie to konstrukcyjnie przypomina klasyczną maszynę arkuszową, przy czym zamiast zespołów offsetowych mamy tu do czynienia z modułem drukującym w technice inkjet UV – mówił. – Jest przy tym coraz bardziej dojrzałym rozwiązaniem, gdyż debiut rynkowy pierwszej generacji Jet Press miał miejsce już osiem lat temu. Obecnie maszyny te są z powodzeniem wykorzystywane przez drukarnie z całego świata. Ich użytkownicy wskazują na niezwykle wysoką jakość reprodukcji, wydajność (wynoszącą 2,7 tys. arkuszy w formacie 50 x 70 cm na godzinę), szybkie przezbrojenie i prostotę obsługi. Szczególną uwagę warto zwrócić na dedykowany czytnik kodów kreskowych (aplikowanych przy produkcji dwustronnej), który eliminuje ryzyko pomylenia arkuszy przy zadrukowywaniu ich drugiej strony.

Na zakończenie Nigel McNae zaprezentował inne rozwiązania z oferty Fujifilm, dedykowane branży poligraficznej, m.in. system workflow XMF, płyty offsetowe Superia czy fleksograficzne Flenex FW.

– Cieszymy się, że Polska Izba Druku – której działalność aktywnie wspieramy od wielu lat – powróciła do organizowanych już wcześniej spotkań o charakterze szkoleniowym i integracyjnym. Stanowią one świetną okazję do wzbogacenia swojej wiedzy, poznania nowych rozwiązań pojawiających się na rynku oraz – co istotne – nawiązania nowych i podtrzymania obecnych kontaktów biznesowych. Było nam bardzo miło wystąpić w roli partnera pierwszego z tych spotkań, organizowanych w nowej, zmienionej konwencji. Mamy nadzieję, że prezentacja Fujifilm spotkała się z zainteresowaniem jego uczestników. Osoby chcące poznać bliżej ofertę naszej firmy, skierowaną na szeroko rozumiany rynek poligraficzny, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu – mówi Karol Niedzielski, odpowiedzialny za marketing w polskim oddziale Fujifilm.

www.fujifilm.eu

KL