Druk Cyfrowy, Nowości

Badania rynkowe na temat druku atramentowego ujawniają, co stoi za wzrostem jego popularności

Zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu przez firmę Epson zwiększenia nakładów na rozwój biznesowych drukarek atramentowych badania wykazały, że 74% decydentów i liderów biznesowych w Europie po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi technologii druku stosowanej dotychczas w ich firmach, wybiera druk atramentowy. 

Podczas badania przeprowadzonego online przez Epson Europe i Coleman Parkes zebrano opinie ponad 8000 profesjonalistów z 21 krajów europejskich, w tym z Polski. W oparciu o niezależnie potwierdzone fakty dotyczące wydajności biznesowych drukarek atramentowych w porównaniu z urządzeniami laserowymi respondenci poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi na serię pytań typu prawda/fałsz. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że nadal panują nieaktualne, błędne przekonania dotyczące tego, która technologia jest lepsza pod względem ilości odpadów oraz wydajności. Tylko 7% respondentów wiedziało, że biznesowe drukarki atramentowe osiągają lepsze wyniki we wszystkich pięciu testowanych obszarach: odpadów, wydajności, szybkości, generowania CO​2 oraz poboru mocy.

Gdy spojrzymy na wyniki pod kątem regionów, zauważymy interesujące podobieństwa między najważniejszymi rynkami w Europie. W przypadku Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji odpowiedzi wykazują, że pomimo błędnych przekonań dotyczących druku atramentowego zdecydowana większość -76% respondentów,  po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi stosowanych przez nich rozwiązań wybrałaby biznesową drukarkę atramentową.

Większość respondentów – 74% we wspomnianych krajach  mylnie sądziło, że drukarka laserowa generuje mniejszą ilość CO​2, a 61% mylnie wierzyło, że produkuje ona mniejszą ilość odpadów niż drukarka atramentowa. Co więcej, 77% respondentów niepoprawnie uznało, że drukarka laserowa oferuje wyższą wydajność wynikającą z rzadszych czynności konserwacyjnych i przestojów. Epson, jako firma mająca wieloletnie doświadczennie wprowadzania innowacji w dziedzinie druku, pragnie zwiększać świadomość zalet biznesowego druku atramentowego będącego technologią, która nie tylko wpływa na poprawę wyników finansowych, ale także zmniejsza wpływ na środowisko.

– Drukarki laserowe długo dominowały w biurach, ale użytkownicy szukają obecnie rozwiązań zapewniających lepsze wyniki przy większych szybkościach oraz niższych kosztach eksploatacji i mniejszym poborze mocy. Zrozumieliśmy, że jedynym sposobem, by spełnić te wszystkie oczekiwania, jest wprowadzenie do technologii druku atramentowego dla biznesu innowacji, którą pierwotnie opracowaliśmy dla druku przemysłowego — środowiska, w którym liczy się przede wszystkim wydajność i jakość – komentuje Krzysztof Modrzewski z Epson Europe. – Dzięki rozwojowi tej technologii powstały biznesowe drukarki atramentowe, które drukują z szybkością 100 stron na minutę, zapewniając niski koszt wydruku strony, do 99% mniejszą ilość odpadów oraz do 96% niższe zużycie energii w porównaniu z drukarkami laserowymi. Ponadto wymagają nawet o 98% mniej czynności związanych z konserwacją i obsługą niż urządzenia laserowe1.

Druk atramentowy zdobywa popularność na rynku technologii druku. Według analityków rynku z IDC popularność druku atramentowego w Europie Zachodniej wzrośnie do 2020 roku o 10,2% (wskaźnik wzrostu CAGR)2. Wiedza o tym nie jest jeszcze jednak rozpowszechniona. Postanowiliśmy zatem zaprezentować wybór technologii druku na rynku i pokazać rzeczywiste porównanie druku atramentowego z laserowym oraz skutki decyzji każdego użytkownika wybierającego technologię druku.

W czasach, gdy standardy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (obejmującej kwestie środowiskowe i społeczne) w miejscach pracy stają się w Europie coraz ważniejsze, decyzja o rozwijaniu przez firmę Epson technologii druku atramentowego jest dodatkowo uzasadniona przez fakt, że większość (74%) ankietowanych Europejczyków, po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi stosowanej technologii druku, wybrałaby biznesową drukarkę atramentową.

Korzyści płynące ze stosowania biznesowych drukarek atramentowych są szczególnie ważne dla dużych przedsiębiorstw, których działalność w coraz większej mierze będzie musiała odpowiadać standardom sprawozdawczości pozafinansowej w UE i poza UE, w ujęciu rocznym. Obecnie obowiązujące przepisy krajowe często są niewystarczające, by realizować postanowienia porozumienia paryskiego i ograniczać globalne ocieplenie do wartości poniżej 2 stopni Celsjusza. Aby osiągnąć te międzynarodowe cele, przedsiębiorstwa muszą wykazać, że działają zgodnie ze światowymi standardami i dbają o zrównoważony rozwój.

Firma Epson zainwestowała 585 mln euro w nowe zakłady produkcyjne w Japonii i w innych krajach, z czego 185 mln euro przeznaczone zostało na rozwój technologii atramentowej PrecisionCore – innowacji, która zrewolucjonizowała branżę biznesowego druku atramentowego.

Informacje o badaniu

Firma Epson przeprowadziła badanie internetowe w mediach społecznościowych, mediach online i za pomocą bezpośrednich wiadomości e-mail w 21 krajach Europy (Finlandia, Polska, Węgry, Norwegia, Rumunia, Szwecja, Serbia, Czechy, Słowenia, Holandia, Grecja, Dania, Chorwacja, Słowacja, Belgia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Portugalia i Niemcy) w okresie między wrześniem a listopadem 2017 r. Uzyskała w ten sposób 6326 odpowiedzi. Celem badania było sprawdzenie wiedzy użytkowników dotyczącej zalet technologii druku laserowego w porównaniu z atramentowym oraz uzyskanie informacji, jaką decyzję podjęliby po zapoznaniu się z faktami. Dodatkowe badanie zostało przeprowadzone online w listopadzie 2017 r. przez Coleman Parkes Research w imieniu firmy Epson. Wyniki obejmują opinie 1818 profesjonalistów z organizacji na terenie Europy.

1 Zgodnie z testami przeprowadzonymi na zlecenie firmy Epson przez firmę BLI na przestrzeni dwóch miesięcy do lutego 2017 r. w porównaniu z wybranymi drukarkami konkurencyjnymi.

2 IDC, Western Europe Business Inkjet Market Shares, 2015

www.epson.pl

KL