Druk Cyfrowy, Nowości

OKI w rankingu Thomson Reuters Top 100 Global Tech Leaders

OKI znalazło się na prestiżowej liście Thomson Reuters Top 100 – światowych liderów w zakresie technologii. Zostało docenione za wdrażanie innowacji, wkład w dbałość o środowisko i zróżnicowane miejsce pracy.

Ranking Thomson Reuters Top 100 to prestiżowe zestawienie branżowe, które w sposób holistyczny zbadało ponad 5 tys. firm technologicznych, na podstawie 28 punktowego algorytmu. Algorytm został stworzony przez firmę Thomson Reuters i opiera się na 8 najważniejszych filarach biznesu, takich jak: wyniki finansowe, zarządzanie i zaufanie inwestorów, ryzyko, zgodność z prawem, innowacje, ludzie i odpowiedzialność społeczna, wpływ na środowisko oraz reputacja. Wśród tych kategorii, OKI zostało wysoko ocenione w dziedzinie innowacji, wpływu na środowisko oraz ludzi i społecznej odpowiedzialności.

– Jesteśmy dumni z miejsca w czołowej setce firm technologicznych na świecie. Wyróżnienie to opiera się na naszych ciągłych wysiłkach mających na celu dostarczanie innowacji, dbanie o środowisko i utrzymywanie satysfakcji pracowników – powiedział Shinya Kamagami, prezes OKI. – Jesteśmy wiodącą firmą dostarczającą zaawansowane technologicznie produkty, takie jak bankomaty automatyzujące proces obiegu gotówki, systemy VoIP czy systemy call center. Wszystkie te działania opierają się na naszej filozofii korporacyjnej, której ideą jest tworzenie zaawansowanych rozwiązań sieciowych i dostarczanie wysokiej jakości usług informacyjnych i komunikacyjnych na całym świecie. Staramy się sprostać zróżnicowanym potrzebom społeczności w erze informatyzacji. Wspieramy infrastrukturę społeczną w zakresie komunikacji, budownictwa, zapobiegania klęskom, medycyny, finansów, handlu detalicznego i produkcji, między innymi wykorzystując nasze wyróżniające się technologie IoT.

OKI dąży również do przyspieszenia ruchu w kierunku bezpieczniejszej i wygodniejszej infrastruktury dla swoich klientów i społeczeństwa jako całości poprzez kluczowe japońskie koncepcje „Mono-zukuri” i „Koto-zukuri”, jak również poprzez wspieranie innowacyjnych systemów. Zachęcona tym wyróżnieniem, firma OKI będzie nadal udoskonalać swoje wartości korporacyjne i wspierać rozwój zrównoważonego społeczeństwa.

Cały raport i pełną listę wyróżnionych w Thomson Reuters Top 100 Global Technology Leaders można znaleźć TUTAJ.

www.oki.pl

KL