Druk Cyfrowy, Nowości

Uberyzacja branży poligraficznej – kluczowe rozpoznanie potrzeb klienta

Żyjemy w czasach kiedy jedyną stałą jest ciągła zmiana. Niezbędne w kwestii zrozumienia tych zmian oraz trendów rynkowych jest rozpoznanie potrzeb klienta.

Największy wpływ na rynek ma właśnie konsument. Dojrzałe pokolenie zaczyna wywierać presję na obecne modele biznesowe, które borykają się z mnogością procesów, brakiem czasu na realizację zleceń, kosztami poniesionymi za materiały i zmianami wynikającymi z nowych sposobów dystrybucji.

W skrócie chodzi o tzw. uberyzację, co w nomenklaturze branży oznacza druk na żądanie. Uberyzacja jest znakiem nowych czasów i wynika z powtarzanych często na rynku usług poligraficznych informacji o: spadających nakładach, rosnącej liczbie krótkoterminowych zamówień, oczekiwania jak najszybszej dostawy i coraz wyższych wymaganiach jakościowych.

Wydawałoby się, że rozwiązaniem problemu jest druk cyfrowy, który odpowiada na wspomniane potrzeby. Jednak zyski nie wynikają z posiadania patentu na produkcję, a z bliskiej relacji
z konsumentem.

Gwarantem zbudowania takiej relacji jest drukarz – czyli łącznik między producentem a konsumentem, który może zbliżyć obydwie strony poprzez:

1. Zmianę łańcucha dostaw, m.in. integrację procesów workflow-druk-wykańczanie.
2. Rozszerzenie roli materiałów drukowanych, aby bardziej angażowały klienta końcowego. Z reguły ich charakter bywa czysto informacyjny lub promocyjny.
3. Zapewnienie zdrowej konkurencyjności, która będzie windować jakość i optymalizować procesy oraz innowacje w zakresie inżynierii materiałowej.

Dzięki badaniom przeprowadzanym regularnie przez Konica Minolta uzyskujemy precyzyjne informacje dot. zmian na rynku i na tej podstawie możemy wdrażać rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby wszystkich podmiotów związanych z branżą poligraficzną.

 

Autor: Mateusz Woźniak, Dyrektor ds. Sprzedaży Systemów Produkcyjnych, Konica Minolta Business Solutions Polska

www.konicaminolta.pl

KL