Nowości, Wielki Format

Kompleksowa współpraca Agfa Graphics i db Print Polska

Drukarnia db Print Polska z Grodziska Mazowieckiego jest pierwszym w naszym kraju użytkownikiem systemu CtP, bazującego na pełnoformatowej naświetlarce Avalon N8-90 XT. Sterowany najnowszą, rozbudowaną wersją workflow Apogee 10, zastąpił rozwiązanie innego dostawcy, znacząco zwiększając potencjał tego zakładu poligraficznego w zakresie produkcji form drukowych. W ostatnim czasie firma uzyskała też – jako pierwsza w Polsce – certyfikat UGRA, potwierdzający zgodność wykonywanej tu produkcji ze specyfikacją PSO. Agfa Graphics była odpowiedzialna za –poprzedzające audyt – kompleksowe przygotowanie procedur i standaryzację procesów realizowanych przez db Print Polska w obszarze prepressu i drukowania.

„Ekologiczna drukarnia offsetowa” – takie motto przyświeca działalności db Print Polska – firmie będącej częścią międzynarodowej grupy, obejmującej też zakład poligraficzny we Francji (będący spółką macierzystą), drukarnię cyfrową w Belgii oraz biura handlowe w USA i Maroku. Zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim, funkcjonuje od 2005 roku i dynamicznie się rozwija, obsługując przede wszystkim licznych klientów zagranicznych, ale w coraz większym stopniu – także krajowych. Jak podkreśla jej dyrektor – Izabela Jasińska-Klocek, priorytetem są tu jakość, terminowość i niezawodność produkcji. Z tego też względu w ostatnich miesiącach firma zrealizowała wiele inwestycji sprzętowych, jak również podjęła działania zmierzające do uporządkowania procedur i procesów w zakresie prepressu i drukowania oraz standaryzacji produkcji. W obu przypadkach znaczący udział miał polski oddział Agfa Graphics.

Premierowe w naszym kraju wdrożenie systemu CtP Agfa Avalon N8-90 XT

Współpraca obu firm trwa już od kilku lat i – jak przyznaje Izabela Jasińska-Klocek – jest naturalną konsekwencją podobnej kooperacji między Agfa Graphics i francuską drukarnią db Print. – W naszej centrali z rozwiązań prepressowych tego belgijskiego producenta korzysta się od dawna. Z tego też względu, mimo że posiadaliśmy naświetlarkę CtP innego dostawcy (pracującą w technologii fotopolimerowej), w 2010 roku wdrożyliśmy system workflow Apogee 8. Oba zakłady offsetowe wchodzące w skład grupy – polski i francuski – ściśle ze sobą współpracują, więc kompatybilność na poziomie prepressu, choćby w kontekście przesyłanych plików, była nieodzowna. Z czasem okazało się, że nasz rozwój jest na tyle dynamiczny, że musimy wymienić cały system CtP na bardziej wydajny. Chcieliśmy przy tym wdrożyć rozwiązanie proekologiczne, zbieżne z realizowaną przez nas strategią zrównoważonego rozwoju – mówi Izabela Jasińska-Klocek.

Wybór padł na – jak zapewnia Agfa Graphics – system bazujący na najszybszej termicznej naświetlarce CtP na rynku: Avalon N8-90XT. Miała ona swoją światową premierę na ubiegłorocznych targach drupa 2016, a jej wdrożenie w db Print Polska było pierwszym zrealizowanym w naszym kraju i jednym z pierwszych na świecie. Zainstalowana pod koniec ub.r. linia obejmuje: wielokasetowy, automatyczny podajnik płyt z automatycznym usuwaniem przekładek; naświetlarkę Avalon N8-90XT; system automatycznego wycinania otworów szybkiego pasowania (wbudowany w naświetlarkę), wywoływarkę Elantrix 125HX (pracującą w trybie in-line) oraz stacker do automatycznego odbioru płyt (także działający w trybie in-line). Całością steruje oprogramowanie Apogee Prepress 10 Integrate – najnowszy obecnie system workflow Agfa Graphics, oferujący bogate wyposażenie i liczne funkcje, m.in. zgodność z formatami JDF i CIP4 oraz opcję Color Quality Manager, które znacząco wpływają na automatyzację pracy.

W systemie CtP naświetlane są termoczułe płyty o podwyższonej odporności – Energy Elite Eco, które również zadebiutowały na targach drupa 2016. „Mamy tu zatem do czynienia z najnowocześniejszym, kompleksowym rozwiązaniem, uwzględniającym zarówno oprogramowanie workflow, sprzęt jak i płyty offsetowe” – podkreśla Jarosław Suchodolski, regionalny szef sprzedaży Agfa Graphics, odpowiedzialny za realizację kontraktu z db Print Polska.

– Dzięki tej inwestycji wydajność naszego działu prepress zwiększyła się o około 50%. Obecnie, zamiast 42 płyt B1/h, w tym samym czasie jesteśmy w stanie naświetlić ich 68. Tym samym możemy sprawniej dostarczać gotowe formy drukowe do trzech użytkowanych przez nas maszyn drukujących. Warto dodać, że jedna z nich posiada system suszenia H-UV, który znakomicie współgra z płytami Energy Elite Eco, wpisując się jednocześnie w nasze proekologiczne podejście do biznesu – dodaje Izabela Jasińska-Klocek.

Obecnie – jak dodaje dyrektor drukarni – jakość idzie tu w parze z terminowością, co pozwala sprawnie i na czas obsłużyć klientów nawet z tak odległych regionów świata jak USA. – Od chwili złożenia zamówienia do dostawy gotowej partii broszur czy katalogów do tego kraju drogą lotniczą potrzebujemy dwóch dni – podkreśla Izabela Jasińska-Klocek. – To efekt zarówno naszego wieloletniego doświadczenia, jak też najwyższej klasy parku sprzętowego i oprogramowania. W usprawnieniu działalności drukarni ma też pomóc niedawno wdrożona specyfikacja PSO potwierdzona certyfikatem instytutu UGRA, w uzyskaniu którego polski oddział Agfa Graphics miał swój ogromny udział.

Premierowy w Polsce certyfikat UGRA

Dyrektor drukarni podkreśla, że wdrożenie bazującej na wytycznych szwajcarskiej organizacji UGRA specyfikacji PSO (Print Standard Offset) było – podobnie jak w przypadku inwestycji w zaawansowane rozwiązanie prepress – naturalną konsekwencją działań podejmowanych wcześniej przez centralę we Francji. – Tamtejsza drukarnia posiada certyfikat UGRA już od kilku lat, dzięki czemu mogliśmy na bieżąco obserwować płynące z tego korzyści. A te są bezdyskusyjne: uporządkowanie pracy drukarni, wewnętrzna pewność odnośnie realizowanych procedur, większy wpływ na proekologiczność realizowanych działań, możliwość wyróżnienia się na rynku, wreszcie – wyjście naprzeciw oczekiwaniom, a coraz częściej wręcz wymogom klientów odnośnie spełniania zaleceń PSO – dodaje.

W przygotowaniach do jej wdrożenia, zdefiniowaniu odpowiednich procedur i procesów firma db Print Polska skorzystała z pomocy polskiego oddziału Agfa Graphics, której pracownik – Maciej Baur jest certyfikowanym ekspertem UGRA. – Dla obu stron było to nowe doświadczenie, gdyż db Print Polska była pierwszą firmą, dla której świadczyliśmy tego typu usługę – mówi. – Całość działań, mimo że rozłożona w czasie, zamknęła się w planowanych 120 godzinach. Warto podkreślić, że – aby wdrożenie specyfikacji PSO było skuteczne – zaangażowana w ten proces musi być cała firma – od osób zarządzających do pracowników poszczególnych działów produkcyjnych. W przypadku db Print Polska udało się to przeprowadzić bardzo sprawnie, dzięki czemu – po lutowym audycie – firma jako pierwsza w naszym kraju uzyskała certyfikat UGRA – dodaje Maciej Baur.

– Zdajemy sobie sprawę, że jego posiadanie to nie tylko powód do dumy, ale też szereg zobowiązań z naszej strony. Warto bowiem pamiętać, że jest on przyznawany na dwa lata i po tym okresie może zostać odnowiony bądź odebrany. Audytor ze strony UGRA bardzo skrupulatnie podchodził do wszystkich parametrów, jakie musiały zostać spełnione, by zalecenia specyfikacji PSO zostały u nas wdrożone. Tym bardziej dziękujemy firmie Agfa Graphics i personalnie panu Maciejowi Baurowi za profesjonalne przygotowanie pracowników naszej drukarni to tego zagadnienia, odpowiednie przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur oraz zapewnienie wsparcia technicznego na każdym jego etapie – wydaje Izabela Jasińska-Klocek.

Przygotowania do wdrożenia PSO objęły wszystkie kluczowe obszary działalności dotyczące prepressu oraz drukowania, m.in. organizację i dokumentację, procesy sprzedażowe, przyjmowanie zleceń i gotowych plików, tworzenie prac, kreację i DTP, proofing i soft proofing, oświetlenie, przygotowanie form drukowych oraz drukowanie. Audyt ze strony UGRA potwierdził, że db Print Polska posiada zdefiniowane procedury, pracuje zgodnie z nimi, a także ze standardami oraz stosuje kalibrowane urządzenia kontrolno-pomiarowe. – Poza wcześniej wymienionymi korzyściami z wdrożenia PSO, liczymy też na aspekt ekonomiczny: krótszy czas realizacji zleceń, a więc zwiększenie wydajności; pozyskanie nowych klientów i nowych zamówień, co przełoży się na wyższe przychody; w konsekwencji zaś – wyższe zyski osiągane przez naszą drukarnię – podsumowuje Izabela Jasińska-Klocek.

– Projekt zrealizowany na przestrzeni ostatnich miesięcy w drukarni db Print Polska był dla nas bardzo ważny. Z jednej strony wdrożyliśmy w niej najnowsze rozwiązania prepressowe, pokazane po raz pierwszy na targach drupa 2016: naświetlarkę Avalon N8-90XT, system workflow Apogee 10 oraz płyty Energy Elite Eco. Z drugiej zaś – wsparliśmy klienta w pozyskaniu pierwszego w Polsce certyfikatu UGRA. Z satysfakcją odnotowujemy dynamiczny rozwój tego zakładu poligraficznego i mamy nadzieję, że oba te wdrożenia przyczynią się do jego dalszych sukcesów, zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym – dodaje Jarosław Suchodolski.

www.agfa-polska.pl

KL