Druk Cyfrowy, Nowości

13 milionów Euro może kosztować średnią firmę brak dostępu i inwestycji w nowoczesne technologie

Według raportu przygotowanego na zlecenie Ricoh 13 milionów Euro[1] to przeciętna kwota, której może zabraknąć w przychodach średniej europejskiej firmy jeśli ta nie zadba o wdrożenie nowoczesnej infrastruktury technologicznej.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji oraz Hiszpanii. 90% spośród nich brak dostępu do nowych technologii utożsamia z niższymi przychodami. Badani szacują, że przekłada się to na obniżenie tego wskaźnika o 15%. Przy czym najsilniejszy wpływ widzą Włosi i Niemcy (18%) a najmniejszy Francja (11%).

Włochy

18%

Wielka Brytania

15%

Niemcy

18%

Francja

11%

Hiszpania

13%

Wśród najważniejszych przyczyn niedostatecznego dostępu do nowoczesnych technologii w miejscu pracy najczęściej wymieniano błędy przy wdrożeniach i szkoleniach pracowników (42%). Kolejne to niedopasowanie oferty i usług dostawców rozwiązań IT do rzeczywistych potrzeb firm (33%) oraz brak interesujących rozwiązań z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie IT w danej organizacji (32%).

– Nasze badanie pokazuje, że pomimo bogatej oferty rozwiązań dostępnych na rynku, średnie firmy mają trudność aby znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Przekłada się to na mniejszą liczbę wdrożeń i gorsze spożytkowanie możliwości płynących z zastosowania nowych technologii w codziennej pracy. Szczególnie, że zarządzający doceniają potencjał, który drzemie w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. 59% wskazuje, że te wpływają na lepszą współpracę między pracownikami a 53% uznaje, że przyczyniają się do obniżenia kosztów – powiedział Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing w Ricoh Europe.

O badaniu

Badanie w formie ankiety zostało przeprowadzone na próbie 1000 przedstawicieli kadry zarządzającej europejskich średnich przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Do grupy średnich przedsiębiorstw zakwalifikowano firmy zatrudniające od 50 do 500 osób.

www.ricoh.pl

[1] €86.92 milionów Euro (średni roczny przychód) / 100 * 14.99 (szacowana roczna strata w przychodach ze względu na niedostateczny dostęp do nowych technologii) = €13 million

KL