Artykuły, Druk Cyfrowy

Ekologia sprzyja efektywności… czyli zrównoważony rozwój wg Epson

Tocząca się na całym świecie dyskusja na temat ekologii sprawia, że firmy coraz częściej odchodzą od drobnych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju i decydują się na wdrażanie całościowych rozwiązań, dostrzegając korzyści dla przyszłości zrównoważonego rozwoju, jakie wiążą się z mocnym wsparciem ze strony kierownictwa oraz strategiami opartymi na działaniach. Podejście to, znane jako „myślenie w kategoriach cyklu życia”, to kolejny etap ekologicznych innowacji w miejscu pracy.

W praktyce dla firm myślenie w kategoriach cyklu życia oznacza zwrócenie uwagi na wpływ, jaki każdy produkt, usługa lub działalność wywiera na środowisko na każdym etapie — od jego produkcji po utylizację i recykling. Jest to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, umożliwiający ograniczenie kosztów, przyciągnięcie inwestorów, ekspansję na nowe rynki oraz tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnej maksymalizacji zysków i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Obecnie z zagadnieniem efektywności energetycznej w miejscu pracy konfrontuje się zaledwie 41%[1] małych i średnich przedsiębiorstw w całym regionie EMEA w porównaniu do 77% wielkich przedsiębiorstw (według nowych badań przeprowadzonych przez europejską firmę analityczną Quocirca)[2].

Tego typu dalekosiężne działania prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko są również podejmowane na skalę globalną. Inicjatywy Sustainable Development Goals (Cele dotyczące zrównoważonego rozwoju) Narodów Zjednoczonych oraz Paris Climate Agreement (Paryskie porozumienie klimatyczne) oferują najwszechstronniejszy dotąd wspólny plan działania, który ma na celu wspieranie pokoju i dobrobytu na wolnej od zanieczyszczeń planecie. Jest to kluczowe zadanie dla firm, a Epson jako lider w branży, ma do spełnienia w tej kwestii niezwykle ważną rolę.

Zrozumienie korzyści wynikających z ekologii

Dziedziną, która zapewnia ogromne możliwości łączenia ekologii i zysków, jest technologia oraz jej integracja w miejscu pracy. To ona będzie redefiniować praktyki biurowe przez następnych kilka lat. Identyfikacja obszarów, w których bardziej ekologiczne technologie mogą stać się elementem każdego dokonywanego zakupu, stanowi doskonały punkt wyjścia dla firm. Pozwala on określić zmiany, które należy wdrożyć w ramach długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju. Pierwszy krok polega jednak na lepszym zrozumieniu aktualnego zużycia zasobów i ich kosztów. Przykładowo wiele firm w regionie EMEA wdrożyło już energooszczędne oświetlenie (52%) oraz procedury recyklingu papieru (54%)[3]. Istnieje jednak wiele innych niekonwencjonalnych możliwości zwiększenia efektywności energetycznej, takich jak korzystanie z drukarek z funkcją druku dwustronnego w miejscu pracy lub zmiana używanej technologii drukowania.

Modyfikacja kultury korporacyjnej w kierunku zwiększania świadomości pracowników w zakresie wpływu na środowisko, a także zmiana ich przyzwyczajeń, stanowią logiczną konsekwencję wdrożenia całościowych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Każde przedsiębiorstwo (z sektora MŚP i większe) powinno rozważyć zatrudnienie specjalisty ds. zrównoważonego zarządzania. Choć może wydawać się to niepraktyczne, biorąc pod uwagę, że osoby odpowiedzialne za wspieranie zrównoważonego rozwoju zatrudnia zaledwie 9% małych i średnich przedsiębiorstw w Europie w porównaniu do 57% większych firm[4], długoterminowe oszczędności mogą w pełni zrównoważyć koszty takiej inwestycji.

Rola drukowania i przyszłość drukarek atramentowych

Choć coraz więcej biur przekształca się w cyfrowe miejsca pracy, drukowanie nadal odgrywa ważną rolę, więc nietrudno dostrzec korzyści wynikające ze stosowania drukarek atramentowych jako rozwiązania wspierającego zrównoważony rozwój.

Wymiana drukarek laserowych na atramentowe w typowym biurze pozwala firmom osiągnąć oszczędność energii sięgającą nawet 96%, obniżenie emisji CO2 o 92% oraz zmniejszenie liczby odpadów o 95%[5]. Ponadto jeśli są to urządzenia odznaczające się większą pojemnością wkładów atramentowych, biura mogą dodatkowo ograniczyć ilość odpadów generowanych przez porównywalne drukarki laserowe, takich jak zużyte pojemniki z tonerem, moduły fotoprzewodnika lub moduły utrwalacza.

Dla firm, których procedury lub procesy produkcyjne opierają się na materiałach drukowanych, odpowiedź na pytanie o ekonomiczny i ekologiczny sens wdrożenia technologii druku atramentowego jest oczywista i pozostaje tylko pytanie, jak szybko można ją wdrożyć. Najnowsza drukarka atramentowa firmy Epson, WorkForce Enterprise, doskonale uzasadnia wprowadzenie takiej zmiany. Przy prędkości druku wynoszącej dwustronnie 100 str./min nie tylko pracuje ona wyjątkowo szybko, ale cechuje się także wyjątkowo niskim poborem mocy wynoszącym 320 W (dla typowych drukarek laserowych o wydajności 45–55 str./min jest to nawet 1500 W), który można zmniejszyć nawet do 180 W.

Cykl życia: od teorii do  praktyki

W 2004 roku firma Epson dołączyła do programu United Nations Global Compact, stając się jednym z 13 000 sygnatariuszy zobowiązujących się do osiągnięcia przewidzianych w nim celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Cele te wpisują się we własną filozofię innowacji firmy Epson nazwaną Sho Sho Shei (kompaktowość, wydajność, precyzja).

Prezes firmy Epson, Minoru Usui, w pełni poparł ten proces, zarysowując go w niedawno zaprezentowanej Wizji środowiskowej 2050, przewidującej zmniejszenie emisji CO2 w obrębie całego cyklu życia produktów i usług firmy o 90% do roku 2050.

Celem firmy Epson w ramach przekształcenia z „firmy biznesowej” w „firmę społeczną” jest udostępnienie klientom kompaktowego, energooszczędnego i wysoce precyzyjnego urządzenia, takiego jak jedyny w swoim rodzaju system PaperLab. Zaprezentowany pod koniec 2015 roku system PaperLab, który ma pojawić się w Europie do jesieni 2018 roku, przetwarza na sucho papier używany w biurze[6], tworząc tym samym biurowy „ekosystem”, który redukuje emisję CO2 , zwiększa oszczędności związane ze odbieraniem odpadów, ich utylizacją i związaną z tym logistyką, a także oszczędza wodę, zużywaną w ogromnych ilościach podczas tradycyjnego recyklingu. Umożliwia on nie tylko produkcję papieru w przyjazny dla środowiska, zrównoważony sposób, ale także bezpieczne niszczenie dokumentów zawierających poufne informacje.

Epson wciąż poszukuje sposobów na maksymalne zwiększenie wydajności i minimalizację wpływu na środowisko we wszystkich swoich produktach, od inteligentnych okularów AR i rozwiązań w zakresie robotyki po drukarki atramentowe i projektory — zarówno do własnych potrzeb, jak i z myślą o klientach. W miarę przygotowań do tegorocznej Konferencji COP 23 w Bonn świat przygląda się politykom i przedstawicielom branż przemysłowych, a wdrażanie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem dominuje w dyskusjach. Co więcej, gdy w jej ramach przechodzi się od pytań dotyczących przyczyn do kwestii dotyczących metod, firma Epson w dalszym ciągu opracowuje innowacje w całej gamie oferowanych produktów, aby jak najlepiej wspierać przedsiębiorstwa realizujące kolejne cele.

[1] Badanie firmy Epson, 2017 r., Instytut Coleman Parkes

[2] Badanie firmy Epson, Quocirca 2016 r.

[3] Badanie firmy Epson, 2017 r., Instytut Coleman Parkes

[4] Badanie firmy Quocirca 2016 r., Epson

[5] Badanie firmy Epson, 2016 r.

[6] Niewielka ilość wody jest stosowana do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności wewnątrz systemu.