Druk Cyfrowy, Nowości

Konica Minolta wyróżniona w rankingu CDP

Konica Minolta, międzynarodowy dostawca kompleksowych rozwiązań i usług IT w zakresie optymalizacji obiegu dokumentów został wyróżniony w rankingu CDP. Firma znalazła się na prestiżowej liście Climate A 2016 w związku z prowadzeniem licznych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Na liście Climate A 2016 znalazły się firmy uznane za globalnych liderów w kwestii podjętych działań i wdrożonych strategii, których celem było zapobieganie zmianom klimatu. W tym roku badaniem CDP zostało objętych ponad 5000 międzynarodowych organizacji i tylko 193 znalazło się na prestiżowej liście, w tym 22 firmy z Japonii. Zostały one wyróżnione za przeprowadzone inicjatywy na rzecz redukcji emisji CO2 i zapobiegania skutkom zmian klimatu.

Konica Minolta podejmuje liczne działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z przyjętym planem EcoVision 2050. W latach 2005-2050 firma postawiła sobie za cel redukcję emisji CO2 o 80% w całym cyklu życia produktu. Aby zapobiec zmianom klimatu, Konica Minolta zobowiązała się również do cyklicznego wdrażania działań
na rzecz ochrony środowiska, w tym udostępniania klientom oraz dostawcom wiedzy i technologii w dziedzinie ochrony środowiska, które firma opracowała w ciągu ostatnich lat.

Zgodnie z przyjętą filozofią, Konica Minolta skupiając się na tworzeniu nowej wartości promuje działania w zakresie zarządzania środowiskiem, zarówno w kategoriach społecznych, jak
i ekonomicznych.

CDP to międzynarodowa organizacja non-profit, oferująca jako jedyna globalny system do pomiaru i wymiany istotnych informacji w zakresie ochrony środowiska. Obecnie posiada największy zbiór informacji dotyczących zmian klimatu oraz ryzyka cen towarów, na podstawie których firmy podejmują decyzje strategiczne.

Więcej informacji na temat podjętych inicjatyw przez Konica Minolta można znaleźć TUTAJ.

www.konicaminolta.pl

KL