Druk Cyfrowy, Nowości

Canon wysoko oceniony w rankingu środowiskowym CDP

Canon został wyróżniony przez międzynarodową organizację non-profit CDP[1] za inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tym samym firma po raz pierwszy znalazła się na liście „Climate A”.

Od 2003 r. CDP monitoruje globalne marki pod kątem prowadzonych przez nie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Oceny wystawiane są na podstawie informacji przekazywanych przez firmy[2], które odpowiadają na pytania dotyczące potencjalnego ryzyka, ale także nowych możliwości w obszarach, takich jak zmiana klimatu czy emisja gazów. W 2016 r. CDP oceniło łącznie 600 firm, z czego 500 podmiotów pochodziło z Japonii. Skala obejmuje oceny od A do F, gdzie A jest notą najwyższą. Canon jest jedną z 193 firm na świecie, które znalazły się na liście A (A List).

W zaprezentowanej w 2008 roku koncepcji „Action for Green” Canon wyznaczył kluczowe dla firmy cele środowiskowe, w tym m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu o 3 proc. rocznie. Firma cały czas podejmuje nowe inicjatywy w różnych obszarach swojej działalności: ograniczenie zużycia energii w procesie produkcji i użytkowania gotowych produktów, optymalizacja procesów dystrybucji, remanufakturing[3], ponowne wykorzystanie elementów czy recycling materiałów eksploatacyjnych. W konsekwencji, w 2015 r. emisja dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktów Canon wynosiła ok. 30 proc. emisji z 2008 r. Wynik ten oznacza spadek o ok. 5 proc rocznie.

Koncepcja Canon „Action for Green” pokazuje, w jaki sposób innowacje technologiczne i efektywniejsze korzystanie z urządzeń wpływa na życie i środowisko naturalne. Canon we współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi i klientami nieustannie rozwija wizję ograniczonego oddziaływania na środowisko w ramach pełnego cyklu życia produktu – produkcja, wykorzystanie i przetwarzanie.

[1]Wcześniej Carbon Disclosure Project, założony w Wielkiej Brytanii w 2000 r. CDP wspiera globalny system, za pomocą którego firmy i miasta mierzą, ujawniają, zarządzają i dzielą się ważnymi informacji dot. środowiska naturalnego.

[2] Odpowiedzi reprezentują 827 inwestorów instytucjonalnych (o łącznych aktywach na poziomie 100 bilionów dolarów amerykańskich).

[3]Proces wyboru części pochodzących ze zużytych produktów, które po oczyszczeniu i naprawie mogą zostać ponownie wykorzystane w produkcji nowych produktów. Produkty remanufakturowane cechują się tą samą jakością co urządzenia wyprodukowane przy użyciu tylko fabrycznie nowych komponentów.

www.canon.pl

KL