Druk Cyfrowy, Nowości

Konica Minolta ponownie na Dow Jones Sustainability World Index

Konica Minolta po raz piąty z rzędu znalazła się na liście Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) w uznaniu za osiągnięcia ekonomiczne, społeczne oraz działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Firma po raz ósmy z rzędu została również zakwalifikowana do rankingu Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific).

W tym roku Konica Minolta otrzymała wysoką notę w nowej kategorii „Materiality”, która została dodana do grupy wskaźników ekonomicznych. Firmie przyznano także po raz trzeci z rzędu najwyższą ocenę wśród organizacji z sektora Komputery i peryferia oraz Elektronika biurowa.

Ranking Dow Jones Sustainability (DJSI) to pierwszy indeks o charakterze globalnym, wykorzystywany do monitorowania wyników finansowych wiodących światowych spółek opierających się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Indeks ten jest wysoko oceniany w gronie globalnych inwestorów instytucjonalnych, którzy szczegółowo analizują realizację zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju. W dorocznym przeglądzie 2500 światowych spółek, 316 znalazło się w rankingu DJSI World, z czego 26 to spółki japońskie, w tym Konica Minolta.

www.konicaminolta.pl

 

 KL