Druk Cyfrowy, Nowości

Nagrody dla Fujifilm i jej partnera technologicznego – firmy REDstack

W ostatnim czasie zakłady produkcyjne Fujifilm w Tilburgu otrzymały prestiżową nagrodę FedEC Energy Prize, przyznawaną za realizowane przez tę firmę działania zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju, także w kontekście energooszczędności. Z kolei rozwiązanie Blue Energy firmy REDstack, umożliwiające uzyskiwanie energii poprzez zmieszanie słodkiej i słonej wody, bazujące na membranach Fujifilm, zwyciężyło w tegorocznej edycji konkursu „National Icon”, organizowanego przez holenderskie Ministerstwo Gospodarki.

Nagrodę FedEC Energy Prize stworzono z inicjatywy funkcjonującej w ramach holenderskiego stowarzyszenia FedEC (zrzeszającego doradców, specjalizujących się w tematyce energetycznej) grupy roboczej, zajmującej się rozpowszechnianiem wiedzy i wspieraniem działań ukierunkowanych na energooszczędność. Fujifilm od lat podejmuje liczne kroki w tym kierunku – zrównoważony rozwój i realizacja polityki zmierzającej do redukcji zużywanej energii są wpisane w filozofię działania tej firmy.

Europejskie zakłady produkcyjne w Tilburgu okazały się najlepszym spośród trzech przedsiębiorstw nominowanych do tegorocznej edycji FedEC Energy Prize; pozostałymi były firmy Invista i IAC. Z rąk prezes stowarzyszenia – Isabelle Sternheim, nagrodę odebrał Jef Verboeven – główny technolog ds. energetycznych w holenderskiej fabryce Fujifilm. Uroczystość odbyła się podczas czterodniowego wydarzenia branżowego Industrial Processing w Utrechcie. Tu właśnie eksperci powołani przez FedEC (Martin Jongstra i Judith Gerretsen z Holenderskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Kornelis Blok z firmy konsultingowej Ecofys) dyskutowali na temat zgłoszonych kandydatur w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez każdą z firm.

Do finalnej fazy konkursu nominowano trzy: IAC, Invista i Fujifilm, podkreślając w ten sposób wysiłki każdej z nich zmierzające do coraz większej proekologiczności i energooszczędności realizowanych działań. Firma Fujifilm okazała się najlepszą w kontekście długofalowej wizji tego przedsiębiorstwa.Zakłada ona, że cała organizacja Fujifilm ma z założenia realizować politykę zrównoważonego rozwoju. Podkreślano jednocześnie zaangażowanie firmy w rozwój specjalistycznych membran, wykorzystywanych przy produkcji „zielonej” i „niebieskiej” energii.

Ta ostatnia znalazła niedawno uznanie w oczach holenderskiego Ministerstwa Gospodarki – współorganizatora konkursu „National Icon” („Narodowa ikona”). Jego szef Henk Kampogłosił, że wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się projekt firmy REDstack, zakładający uzyskiwanie energii poprzez zmieszanie wody słodkiej i słonej. Rozwiązanie technologiczne pod nazwą Blue Energy, zasilane membranami Fujifilm, jest unikalne w kontekście działań prospołecznych. Holenderski rząd aktywnie wspiera projekty uznane za „Narodowe ikony”, promując je także na arenie międzynarodowej.

Pilotażowa instalacja Blue Energy znajduje się przy tamie Afsluitdijk, a jej uroczystego otwarcia dokonał Wilhelm Aleksander – król Holandii. Energia jest tu wytwarzana dzięki różnicom w stężeniu soli wód powierzchniowych z obu stron tamy. Technologia bazuje na tzw. odwrotnej elektrodializie, która funkcjonuje m.in. dzięki specjalnie zaprojektowanym przez Fujifilm membranom. Blue Energy, jak twierdzą jej propagatorzy, ma szereg przewag nad energią wiatrową czy słoneczną, gdyż może być uzyskiwana w sposób ciągły, bez względu na warunki pogodowe.

„Narodowa ikona” jest przyznawana najlepszym rozwiązaniom technologicznym, pozwalającym na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych. Zgłaszane do konkursu projekty muszą być innowacyjne, umożliwiać tworzenie nowych miejsc pracy oraz mieć charakter eksportowy. Konkurs jest wspólną inicjatywą holenderskiego Ministerstwa Gospodarki, Holenderskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz fundacji technologicznej STW.

Więcej informacji na temat „Narodowych ikon” Holandii można znaleźć TUTAJ.

www.fujifilm.eu/pl

KL