Nowości, Wielki Format

Fujifilm w Tilburgu bazuje w 100% na energii wiatrowej

Firma Fujifilm po raz kolejny akcentuje swoje zaangażowanie w działalność proekologiczną, zmierzającą do jak największego ograniczenia emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. Od niedawna jej europejskie zakłady produkcyjne, zlokalizowane w holenderskim Tilburgu, w 100% bazują na energii wiatrowej.

Za sprawą współpracy z firmą Eneco – holenderskim dostawcą energii, fabrykaw Tilburgu częściowo korzystała z tej formy jej pozyskiwania już od roku 2011. Obecnie wiatraki stanowią w 100% źródło energii niezbędnej do jej funkcjonowania. Turbiny wiatrowe zlokalizowane są zarówno w Tilburgu, jak też w okolicach. 100 gigawatogodzin energii, jakie generują one z myślą o działaniu zakładów Fujifilm, wystarczyłoby do zapewnienia jej dla 30 tys. gospodarstw domowych.

– Naszej działalności przyświeca motto, że tam gdzie możemy działać proekologicznie, staramy się to robić. Z tego też względu doszliśmy do porozumienia z firmą Eneco, dzięki któremu 100% energii zasilającej zakłady pochodzi ze źródeł odnawialnych. Eneco również stara się działać zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, a jej wydatna pomoc i doświadczenie były nieocenione przy wdrażaniu naszej wizji i przekuwaniu jej na codzienną działalność – mówi Peter Struik, dyrektor fabryki w Tilburgu.

– Firma Fujifilm wykazała się niezwykłą odwagą wykonując ten pionierski krok. Jest to znakomity przykład do naśladowania dla całej poligrafii oraz dla przedsiębiorstw z innych branż, zlokalizowanych w okolicach Tilburga i nie tylko. Fujifilm to myśląca bardzo przyszłościowo firma, która rozumie, że ekologia i ekonomia muszą iść ze sobą w parze. Od wielu lat świadectwem tego podejścia są jej rozwiązania technologiczne, a przejście w 100% na proekologiczne źródło energii jest tego kolejnym przykładem – dodaje Marc van der Linden – członek zarządu Eneco.

Fujifilm i Eneco rozważają obecnie możliwość wytwarzania w zakładach w Tilburgu pary technologicznej, bazującej na biomasie. Ten krok w jeszcze większym stopniu podkreślałby proekologiczny charakter tutejszej fabryki.

Zakłady w Tilburgu powstały w 1982 r. i są największą na świecie fabryką materiałów eksploatacyjnych Fujifilm, dedykowanych dla branży poligraficznej. Na trzech liniach produkcyjnych wytwarzane są tu m.in. fioletowe i termiczne płyty offsetowe, które trafiają także do polskich klientów firmy. Zakłady obsługują odbiorców z całej Europy, a także Afryki i Bliskiego Wschodu.

http://www.fujifilm.eu/pl

KL