Artykuły, Druk Cyfrowy

Nowoczesna Drukarnia informatyka i zarządzanie

Współdzielenie przestrzeni internetowej i awizacja drukarń w tym obszarze jest dzisiaj wymaganym i koniecznym źródłem działań komercyjnych. Najnowsze narzędzia umożliwiające wykreowanie własnego wizerunku, jak i działań handlowych muszą nadążać za dynamiką rynku jak i samego przemysłu poligraficznego.

Określenia tych działań zamykają się w większości w spełnieniu takich oczekiwań jak: krócej, szybciej, taniej, bardziej kompleksowo, więcej personalizacji, dywersyfikacja, analizy biznesowe, rozwój wraz firmą, dopasowanie do modelu produkcji, przystosowanie do istniejącego parku maszynowego i posiadanego workflow.

Jak widać nie łatwo jest spełnić wszystkie wymagania w jednym uniwersalnym rozwiązaniu. Wszelkie decyzje inwestycji w systemy W2P powinny być szeroko przemyślane i dopasowane pod indywidualny profil drukarni. Logicznym staje się więc fakt, że po drugiej stronie musi stać rzetelny gwarant takiego działania. Dostawca, partner, który „uszyje” rozwiązanie pod potrzeby konkretnej drukarni. Co więcej taki partner musi zapewnić możliwość rozwoju w przyszłości uwzględniając takie kierunki jak marketing internetowy czy wręcz cross marketing medialny. Całość usług związanych z działaniem w przestrzeni internetowej nie może istnieć w oderwaniu od realnych systemów produkcyjnych. W tym przypadku kolejnym warunkiem koniecznym jest zapewnienie pełnej integracji takich systemów.
Wzorcem i przykładem takich działań jest rozwiązanie firmy EFI, która jako jeden z największych światowych liderów rozwiązań ERP dla przemysłu poligraficznego, przedstawia kompleksowe workflow pod indywidualny rodzaj produkcji.

Portfolio jednego dostawcy zapewniające funkcjonowanie dedykowanego systemu w zależności od profilu produkcji (wielki format, opakowanie, komercja, reklama, etykieta, produkcja dziełowa), czy też od wielkości przedsiębiorstwa (studio, mała, średnia duża drukarnia) daje gwarancję na spełnienie oczekiwanych działań dla drukarni w sektorze biznesu w Internecie i poligrafii.
Paweł Szpil, Product Manager
Reprograf SA | www.reprograf.com.pl