Artykuły, Druk Cyfrowy

Equitrac – Pełna kontrola kosztów wydruku i kopii

Z badań Gartner Group wynika, że pełne wydatki związane z produkcją i przetwarzaniem dokumentów mogą stanowić 15%, ogólnych kosztów działalności przedsiębiorstwa w czym koszty druku mają poważny udział. W tym samym raporcie autorzy wskazują na bardzo duże możliwości redukcji kosztów wydruku jakie dają nowoczesne systemu monitorowania drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych czy kserokopiarek.

System Equitrac jest doskonałym narzędziem pozwalającym na znaczną redukcje kosztów którego skuteczność została zweryfikowana przez ponad 25 000 organizacji na całym świecie.

Systemy rozliczania kosztów mogą służyć nie tylko oszczędnościom – mogą stać się efektywnym narzędziem przynoszenia zysku.

EQUITRAC – System monitorowania i kontroli kosztów druku , który może zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników .

Systemy z rodziny Equitrac są doskonałym sposobem na ograniczenie kosztów drukowania. Trzy wersje: Equitrac office, Equitrac ekspress, Equitrac professional różniące się funkcjonalnościami i zakresem monitorowanych procesów biznesowych umożliwiają dobranie najbardziej optymalnego do potrzeb rozwiązania .Wszystkie wersje systemu Equitrac umożliwiają szybkie osiągnięcie zamierzonego celu

Podstawowe funkcjonalności wszystkich systemów z rodziny Equitrac

● wędrujący wydruk – Follow-You™ printing

● definiowanie limitów per użytkownik / departament / kod bilingowy . Limity mogą być “twarde ” (blokada po jego osiągnięciu lub ” miękkie ”  (powiadomienie o przekroczeniu limitu ) Limitowanie ilości wykonywanych wydruków, kopii, faksów, skanów

● ograniczanie lub wymuszenie  parametrów wydruków np  czarno-biały, duplex

● przekazywania komunikatów i informacji z systemu  w formie okienek pop-up, komunikatów wyświetlanych na urządzeniu lub powiadomień poprzez pocztę elektroniczną

● przekierowanie wydruku z automatu na inne urządzenia przy spełnianiu przez pracę odpowiednich warunków w konfigurowalnych regułach zdefiniowanych per urządzenie / grupa urządzeń  / kolejka wydruku /

● monitorowanie statusu urządzenia – papier, tonery, wykorzystanie urządzeń, zacięcia, przeglądy serwisowe

W zależności od wersji systemu Equitrac do dyspozycji mamy dodatkowe funkcjonalności takie jak np.: możliwość wpięcia do systemu urządzeń przyjmujących gotówkę lub płatność za pomocą kart płatniczych czy rozliczanie i alokowanie kosztów rozmów telefonicznych czy transmisji danych

Funkcjonalność wszystkich wersji systemów z rodziny Equitrac podnosi opcjonalny konwektor umożliwiający integracje z zewnętrznymi systemami na przykład  ERP,  DMS, ECM czy zarządzającymi procesem skanowania

Wszystkie wersja systemu Equitrac są w pełni skalowalne i kompatybilne rożnymi środowiskami , a modułowa budowa umożliwia zaprojektowanie rozwiania dla instytucji / firmy każdej wielkości , od nie dużych aż po duże korporacje . O wysokiej jakości rozwiązania może świadczyć to iż zostało wdrożone w ponad 25 tysiącach firm w ponad siedemdziesięciu krajach w tym  10% największych korporacji  z listy Global 500

Produkt kompatybilny z większością dostępnych urządzeń dostępnych na rynku.

Więcej informacji TUTAJ.

Wersja demo TUTAJ.

KL