Etykiety i opakowania, Nowości

Antalis oficjalnym partnerem konferencji w sprawie zmian klimatu COP21

Antalis, dystrybutor papieru, systemów komunikacji wizualnej i rozwiązań opakowaniowych, został oficjalnym partnerem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) i będzie dostarczać papier dla drukowanej dokumentacji przez cały czas trwania tego międzynarodowego wydarzenia.

Pamiętając o tematyce spotkania i własnej polityce odpowiedzialności ekologicznej, do użytku biurowego, drukowania plakatów, materiałów i innej dokumentacji, Antalis dostarczy papier 5-gwiazdkowy według klasyfikacji “zielona gwiazdka1” tzn. pochodzący z recyklingu i z oznakowaniem ekologicznym UE.

Kamień milowy z zakresie zmian klimatu

Dwudziesta pierwsza sesja konferencji członków Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21/CMP11), zwana po prostu “Paryż 2015” odbędzie się we Francji i trwać będzie od 30 listopada do 11 grudnia. Cel konferencji jest dość ambitny, ale bardzo ważny: przyjęcie wiążącego uniwersalnego porozumienia klimatycznego w celu ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do wartości niższej niż 2 stopnie Celsjusza.

Działalność prowadzona przez firmy przyczynia się, bezpośrednio lub pośrednio, do globalnego ocieplenia i dlatego to przede wszystkim w ich interesie leży opracowanie efektywnych rozwiązań. Od każdej z nich oczekuje się prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i ograniczenia jej wpływu na środowisko do minimum. Jako wiodący sprzedawca papieru, firma Antalis traktuje to zobowiązanie bardzo poważnie i podejmuje również starania związane ze zwiększaniem świadomości na temat funkcjonowania branży papierowej, która jest często niesłusznie przedstawiana jako jeden z głównych czynników doprowadzających do wylesiania i w konsekwencji globalnego ocieplenia.

– Antalis oraz cała branża papierowa muszą świecić przykładem i nieprzerwanie stosować środki ograniczające zanieczyszczenie środowiska, jak kogeneracja i odnawialne źródła energii, a także promować papier pochodzący z recyklingu, który ma mniejszy wpływ na środowisko – mówi Hervé Poncin, CEO Antalis International. – Odpowiedzialność środowiskowa to zobowiązanie, które musi być wbudowane w DNA każdej firmy. Bez tego nasze starania w zakresie ochrony planety i redukcji globalnego określenia nie odniosą skutku. Firma Antalis z dumą wspiera COP21 i jej ambitny cel.

1Zielona gwiazdka” to system klasyfikacji obejmujący główne informacje dotyczące pochodzenia celulozy oraz procesu produkcji; każdy produkt papierowy otrzymuje od zera do pięciu “zielonych” gwiazdek, w zależności od jego wpływu na środowisko.

www.antalis.com

KL