Artykuły, Wielki Format

HP Scitex FB550 i FB750: bezpieczny krok w stronę aplikacji na mediach sztywnych

Zaprezentowane na targach Fespa 2015 urządzenia HP FB550 i 750 to kontynuacja dobrze przyjętego przez rynek pomysłu na urządzenia umożliwiające druk na mediach sztywnych, jednak w nowej odsłonie, z możliwością zastosowania opcji do druku na mediach podawanych z roli. Zastosowanie konstrukcji z użyciem pasa transmisyjnego zapewnia wysoką produktywność i pozwala na kompromis pomiędzy jakością druku, a produktywnością, przy zachowaniu korzystnej ceny m2. 

Gwarantuje to „niski próg inwestycji” niezbędnej do wejścia w świat druku na nośnikach sztywnych, zapewniając jednocześnie duży komfort pracy i pewność stabilnej produkcji wynikającej z bardzo dobrej jakości wykonania maszyny, która pochodzi od znanego i liczącego się producenta, firmy HP.

Szeroki wachlarz produktów
 
Urządzenia HP Scitex FB są rozwiązaniami hybrydowymi, ukierunkowanymi na zastosowanie mediów sztywnych. Pozwalają na sześciokolorowy druk tuszem podawanym z trzy litrowych zbiorników, który utrwalany jest promieniowaniem UV. Swobodnie drukujemy na mediach sztywnych do grubości aż 6,4 cm, o rozpiętości wymiarów do 1,63×3,05 dla urządzenia FB550, oraz 2,5×3,05 m w przypadku urządzenia FB750.

Zastosowany tusz ma doskonałą adhezję, dzięki czemu można nim bez ryzyka drukować na wszystkich mediach sztywnych stosowanych w reklamie oraz mediach niestandardowych takich jak szkło (w tym lustra), ceramika, tworzywa sztuczne, kamień, drewno itp. Na osobną wzmiankę zasługują materiały na bazie papieru, gdyż ze względu na konstrukcję systemu transportu mediów z rolki na rolkę w nowych FB550 czy 750 oraz na wysoką elastyczność farby, możliwy jest zadruk wszelakiego rodzaju jedno i wielowarstwowych papierów, tektur wykorzystywanych do produkcji opakowań i displayów.

Na potrzebę druku mediów bezbarwnych oraz innych niż białe, możliwe jest również zastosowanie opcji druku z kolorem białym w trybie pięciokolorowym.

 
 
Wysoka jakość druku oraz szybki czas odpowiedzi na zamówienie
Pomimo, że urządzenia FB 550 i FB750 zaliczane są do segmentu podstawowego – otwierającego portfolio urządzeń UV HP, zaimplementowane jedno i dwukierunkowe tryby druku pozwalają na wybór pomiędzy bardzo wysoką jakością prac w trybie Photo, trybami do produkcji oznakowani wewnętrznych, zewnętrznych, a w przypadku FB 750 nawet trybem do druku outdoorowych banerów. Oznacza to możliwość druku zmienną kroplą (od 15 do 30pl) z prędkością od 5,2m2/h dla zdjęć – do 85 m/h dla banerów zewnętrznych.   

Wyższa niż dotychczas jakość i prędkość druku wynika ze zmian konstrukcyjnych jakie producent wprowadził do układu amortyzacji prowadnicy karetki, samej karetki oraz prowadnicy a także zmiany częstotliwości sygnału, którym sterowanych jest 12 głowic drukujących.

Prace w arkuszach mogą być drukowane „w przelocie” co w połączeniu z możliwością ładowania kolejnych prac podczas druku poprzednich bardzo spłaszcza tzw. piki produkcyjne. W połączeniu z relatywnie szybkim drukiem skraca to czas odpowiedzi na zamówienia. Każdy z załadowanych użytków może mieć inną treść i różnić się od siebie wymiarami.

 
 
 
 
 
Solidna kompaktowa i inteligentna konstrukcja
 
Urządzenia zajmują bardzo mało miejsca, nie wymagają zewnętrznego systemu zasilania w sprzężone powietrze i charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej. Wszystkie ruchome część producent zamknął w estetycznej obudowie, co eliminuje ryzyko uszkodzenia ciała operatora, lub naświetlenia oczu promieniowaniem UV wykorzystywanym do utrwalania wydruków.

Urządzenia skonstruowano tak aby były w stanie wytrzymać sporadyczne wysokie nakłady związane z większymi kampaniami reklamowymi.

Drukarki posiadają zestaw czujników pozwalający na automatyczną detekcję grubości i wielkości podawanych mediów. Redukują one ryzyko uszkodzenia maszyny w przypadku zadeklarowania złej grubości materiału, a także ryzyko zanieczyszczenia pasa transferowego w przypadku zadeklarowania złych wymiarów ładowanego nośnika. Dodatkowo te ostatnie umożliwiają precyzyjny druk „od brzegu do brzegu” bez konieczności dodawania tzw. nadlewek.

 
Odporność na błędy eksploatacyjne i proste utrzymanie 

Zastosowanie wymienionych powyżej czujników eliminuje cześć błędów eksploatacyjnych, które mogły by wydarzyć się w przypadku mniej doświadczonego lub mniej uważnego operatora. Utrzymanie każdej drukarki UV „ na chodzie” wymaga sporo regularnych zabiegów konserwacyjnych. Powszechnie wiadome jest, że im ta drukarka więcej drukuje, tym mniej zabiegów konserwacyjnych jej układ drukujący wymaga. Jednak sytuacja taka nie jest dla urządzeń segmentu podstawowego zbyt częsta. Ważny jest natomiast fakt, że producent przewidział dla obu maszyn automatyczne wykonywane procedury samo czyszczenia, co obniża ilość potrzebnych zabiegów konserwacyjnych oraz ryzyko, że w wyniku ich zaniechania głowice ostaną uszkodzone.     

 
Prosta obsługa

Oba urządzenia mogą być nadzorowane i sterowane z dużego wygodnego dotykowego ekrany ciekłokrystalicznego. Menu sterujące jest nadmiernie rozbudowane „w głąb” a jego intuicyjny charakter połączony z wyświetlaniem instrukcji dotyczących obsługi powoduje, że nie jest wymagany przesadnie długi trening operatora.
 
Przewagi konkurencyjne
 
Główne przewagi konkurencyjne, które warto wymienić, podsumowując korzyści jakie niesie eksploatacja maszyn FB 550/750, to:

  • bardzo dobry stosunek możliwości do ceny
  • dobra jakość wykonania – charakterystyczna dla urządzeń Hewlett Packard
  • prosta obsługa i niskie nakłady czasu na utrzymanie w ruchu wpisujące się w filozofię producenta polegającą na upraszczaniu wszystkiego co się przy obsłudze urządzenia da uprościć i minimalizowaniu ryzyka uszkodzeń wynikającego z błędów operatora
  • bardzo szeroki jak na ten segment wachlarz możliwych do druku mediów w połączeniu z wysoką stabilnością produkcji.
Wartość dodana – aplikacje „HIGH END”

Wymieniony powyżej bardzo szeroki wachlarz mediów, które można stosować w maszynach HP Scitex FB 550/750 nie jest pustym sloganem marketingowym. Bazując na doświadczeniach, które zebraliśmy testując i prezentując urządzenia w Laboratorium można bez większego ryzyka pomyłki, zadeklarować, że urządzenia te drukują praktycznie na każdym nośniku reklamowym oraz dodatkowo na nośnikach, które w reklamie nie są wykorzystywane. Bez trudności zadrukujemy na nich grube drewno – w tym pozbawione okuć drzwi (!), płyty ceramiczne, płyty kamienne i szkło.

Producent współpracując z firmą ColorLogic umożliwił użytkownikom przygotowanie produkcji aplikacji zawierających kolory metaliczne co w połączeniu z możliwością emulowania wybiórczego lub całościowego lakieru błyszczącego oraz z drukiem wielowarstwowym pozwalającym emulować efekty powierzchni wypukłych otwiera pole do produkcji bardzo wyrafinowanych i wysoko marżowych aplikacji.

Remigiusz Pokuciński