Druk Cyfrowy, Nowości

Praca w przyszłości – nowe technologie wspierają kreatywność i współpracę

Odpowiednie przygotowanie do nowych wymagań rynku pracy jest jednym z najważniejszych wyzwań dla sektora edukacyjnego. Poza precyzyjnym określeniem optymalnych kierunków kształcenia ogromne znaczenie w tym procesie ma również budowanie kompetencji informatycznych i społecznych. Na znaczeniu zyskują takie cechy, jak: kreatywne myślenie, samodzielność czy umiejętność współpracy. Realizacja codziennych obowiązków zawodowych będzie bowiem w coraz większym stopniu wymagała umiejętności twórczego rozwiązywania problemów i konstruktywnej interakcji z innymi. Kreatywność i inteligencja społeczna staną się kluczowymi atrybutami pracowników przyszłości. Efektywne wdrożenie i wykorzystanie w procesie edukacyjnym innowacyjnych narzędzi umożliwiających lepszą komunikację oraz wymianę informacji stymuluje rozwój i pozwala kształtować te postawy.

Zmiany wynikające z rozwoju nowych technologii wymagają również odpowiedniego przygotowania ze strony pracodawców. Aby móc skorzystać z umiejętności i postaw cechujących nowe pokolenia pracowników konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Wyniki przeprowadzonych przez Economist Intelligence Unit na zlecenie Ricoh badań pokazują, że zarządzający europejskimi firmami dostrzegają te zależności i korzyści, które wiążą się z inwestycją w nowoczesne rozwiązania. Według ankietowych większa mobilność i elastyczność w realizowaniu obowiązków służbowych przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy (79%) oraz pozwoli uzyskać większy poziom innowacyjności (73%). 70% spośród badanych przyznaje również, że automatyzacja pozwoli pracownikom skupić się na zadaniach o większym znaczeniu a firmie lepiej spożytkować ich potencjał.

www.ricoh.pl

Fot. © djile – Fotolia.com

www.pl.fotolia.com/ooh

MO