Artykuły, Druk Cyfrowy, Wielki Format

Czy ustawa krajobrazowa uderzy w branżę reklamy wizualnej?

Prezes IGRZ apeluje do prezydenta Komorowskiego o nie podpisywanie aktualnej wersji ustawy krajobrazowej. Czy branża reklamy wizualnej może się jej obawiać?

Kilka dni temu Lech Kaczoń wraz z członkami Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej wystosował apel do prezydenta, zaznaczając, że aktualny kształt ustawy wprowadza bałagan interpretacyjny, a co więcej nie pozwoli na nowoczesne, innowacyjne i europejskie kształtowanie otaczającej nas przestrzeni. – Ustawa nie tylko zagmatwa system podatkowy, ale zwiększy obciążenia podatkowe dla większości społeczeństwa. Nie respektuje praw nabytych w zakresie wieloletnich, trwałych i legalnych inwestycji. Pokazuje wreszcie drogi przejścia do szarej strefy – wyrokuje Lech Kaczoń.

Projekt tej ustawy zaproponowany przez Prezydenta uzyskał daleko idącą aprobatę branży i choć nie był idealny, to zmierzał w kierunku uporządkowania polskiego krajobrazu. Zajął się przede wszystkim ważnym obszarem definicyjnym, przekazywał sprawy reklam i ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej samorządom, przywracał możliwość zawierania umów na korzystanie z pasa drogi dla celów reklamowych. – Żałujemy, że w trakcie prac legislacyjnych w parlamencie wiele z tych dobrych propozycji usunięto, zmodyfikowano lub zastąpiono innymi, które nie będą sprawdzać się w dzisiejszej rzeczywistości drugiej dekady XXI wieku – mówi Lech Kaczoń.

To nie jedyne głosy krytyki. – Obostrzenia na pewno wpłyną na spadek ilośći wydruków reklamowych, a co za tym idzie i mediów do druku. Czy w dalszej perspektywie obniży to sprzedaż maszyn? Myślę, że niestety tak. Potrzebujemy ewolucji, a nie rewolucji – komentuje sprawę Robert Załupski z OOH magazine.

W podobnym tonie wypowiadała się firma Cityboard Media, która na początku kwietnia wystosowała pismo do Senatorów RP, podkreślając, że ustawa wpłynie dramatycznie na życie tysięcy ludzi związanych z branżą reklamy, pozbawiając ich pracy i dochodów. Odbierze także dochody spółdzielniom i osobom, które wynajmują powierzchnię pod nośniki reklamowe. Doprowadzi to finalnie do ograniczenia wpływów do budżetu państwa z podatków, a także zniszczenia braży reklamy zewnętrznej, która uczciwie płaci podatki i wykonuje swoją pracę.

Apel firmy Cityboard Media do Senatorów RP w sprawie ustawy krajobrazowej TUTAJ.

Więcej o ustawie krajobrazowej TUTAJ.

Felieton Lecha Kaczonia o ustawie TUTAJ.

Apel Lecha Kaczonia i IGRZ TUTAJ.

KL

Fot. © Ints Vikmanis – Fotolia.com

www.pl.fotolia.com/ooh