Druk Cyfrowy, Nowości

Konica Minolta zajęła czołową pozycję w Badaniu Poziomu Zarządzania Jakością

Konica Minolta zajęła czołową pozycję w Badaniu Poziomu Zarządzania Jakością wykonanym przez JUSE Konica Minolta zajęła ósmą pozycję w Badaniu Poziomu Zarządzania Jakością prowadzonym przez Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE). Organizacja ta przeprowadza niezależne oceny nowoczesnego zarządzania jakością w oparciu o sześć aspektów*, które wykazują zaangażowanie i działania zmierzające do poprawy jakości.

Badanie obejmuje ponad 600 firm, działających głównie w branży produkcyjnej w Japonii. Firma Konica Minolta otrzymała najwyższe notowania w ocenie „ukierunkowania na klienta” oraz „umiejętności wdrażania dobrych rozwiązań w innych częściach firmy”, spośród sześciu aspektów, na podstawie których ocenia się systematyczne programy zmierzające do poprawy jakości oraz stanu bieżących działań. Ponadto Konica Minolta znalazła się w grupie trzech najwyżej ocenionych pod względem „rozwoju zasobów ludzkich dla zarządzania jakością” oraz „zarządzania zabezpieczeniami, bezpieczeństwem i zaufaniem”.

Działalność firmy Konica Minolta postrzegana jest w kategoriach ukierunkowania na klienta i dążeniu do osiągania coraz większych wartości dla jego dobra. Firma posiada również działające na skalę globalną systemy i programy mające na celu poprawę jakości każdego procesu rozwoju, produkcji, sprzedaży i usług. Współpraca w realizacji tych szeroko zakrojonych przedsięwzięć obejmuje nie tylko firmy Grupy Konica Minolta, ale również ich dostawców. Działania te zostały skomentowane w badaniu. Firma Konica Minolta jest dumna z otrzymanych dowodów uznania i nie ustaje w dążeniach do poprawy jakości życia społeczeństwa poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, które zwiększają poziom zadowolenia klienta.

*Sześć aspektów: zaangażowanie zarządu; rozwój zasobów ludzkich dla zarządzania jakością; zarządzanie zabezpieczeniami, bezpieczeństwem i zaufaniem; tworzenie i przestrzeganie zasad procesów; ukierunkowanie na klienta; umiejętność wdrażania dobrych rozwiązań w innych częściach firmy.

www.konicaminolta.pl

Zdjęcie: © Olivier Le Moal – Fotolia.com
https://pl.fotolia.com/ooh