Druk Cyfrowy, Nowości

Wyniki konkursu na plakaty promujące rozwój technologii gazu skroplonego (LNG)

12 różnorodnych plakatów polskich projektantów będzie promowało strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycję w kalendarzu spółki Polskie LNG, odpowiadającej za budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu. Konkurs został zorganizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej.

Na konkurs wpłynęło prawie 170 propozycji plakatów. Łączna pula nagród wynosiła 10 000 zł. Najlepszy, zdaniem jury złożonego z przedstawicieli STGU i spółki Polskie LNG, zaprojektowała Iwona Gabryś, studentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie,proponując plakat syntetyczny i minimalistyczny, przedstawiający statek do transportu LNG. Miejsce drugie zajęło warszawskie studio graficzne Atelier Szeski, za wyrazisty w formie, czarny projekt obrazujący przesył gazu, a trzecie miejsce zdobyła absolwentka ASP w Krakowie, Katarzyna Zapart za ciekawe przedstawienie procesu skraplania gazu ziemnego – z postaci lotnej w ciekłą. 

W kalendarzu swoje projekty znajdzie jeszcze dziewięć osób wyróżnionych w konkursie: Anna Chmielnik, Maciej Mraczek, Marta Stawarczyk, Jędrzej Chełmiński, Piotr Depta, Maciej Mytnik, Maciej Wolański, Dominik Kiepuszewski i Leszek Żebrowski.

 – Decyzja jury nie była łatwa, tak jak i wyzwanie konkursowe dla uczestników.  Cieszymy się, że udało się wyłonić plakaty o zróżnicowanej stylistyce. Kalendarz promujący kluczową polską inwestycję trafi do dużej grupy osób, będzie to na pewno udana promocja polskiego projektowania oraz jego wsparcie – mówi Dawid Korzekwa, prezes STGU, członek jury.

Więcej informacji o technologii LNG

Źródło: www.stgu.pl