Druk Cyfrowy, Nowości

Biznes na drodze do dojrzałości cyfrowej

Badania Coleman Parks zrealizowane na zlecenie Ricoh pokazują, że 71% spośród kadry zarządzającej w Europie i na Bliskim Wschodzie zakłada, że kierowana przez nich organizacja osiągnie cyfrową dojrzałość w ciągu najbliższych 5 lat.

Dojrzałość cyfrowa rozumiana jako zwiększanie wydajności firmy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi, zainteresowanie nowymi możliwościami technologicznymi, zaangażowanie w rozwój inicjatyw opartych o najnowsze rozwiązania oraz elektroniczne zarządzanie procesami uznawana jest za priorytet przez 77% przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw z Europy i Bliskiego Wschodu. Przeprowadzone na zlecenie Ricoh Europe przez Coleman Parks badania pokazują, że znacząca większość, 71% spośród nich jest pewna, że w ciągu 5 lat osiągną stan cyfrowej dojrzałości.

Wyniki badań pokazują bardzo duży optymizm związany z kwestią osiągnięcia dojrzałości cyfrowej, jednocześnie dość mocno kontrastują z przeprowadzoną w zeszłym roku analizą. Wtedy aż 63% badanych wskazało, że ich firma nie jest jeszcze gotowa na cyfrową transformację. Według specjalistów Coleman Parks ta sytuacja może wiązać się z ogromnym tempem w jakim postępują zmiany technologiczne oraz rośnie świadomość korzyści, które z nich wynikają.
Pomimo, że 68% badanych uznaje koszty za największą przeszkodę na drodze do osiągnięcia cyfrowej dojrzałości, dostrzegają również korzyści finansowe, które będą wynikały z wprowadzonych zmian. 62% stwierdziło, że dojrzałość cyfrowa przyczynia się do poprawy wizerunku firmy w oczach potencjalnych inwestorów i nowych właścicieli
Badani przedstawiciele biznesu w znaczącej większości doceniają pozytywne skutki związane z osiągnieciem cyfrowej dojrzałości. Dla 80% wiąże się ona z przyśpieszeniem biznesowych procesów, zwiększeniem przewagi nad konkurencją (70%) oraz przyśpieszeniem procedur podejmowania decyzji (69%). Analiza wyników wskazała również pewne niepokojące kwestie. Zdaniem ekspertów przedstawiciele biznesu nieco na wyrost oceniają gotowość i przygotowanie do osiągniecia cyfrowej dojrzałości przez kierowane przez nich przedsiębiorstwa. Połowa badanych jako przeszkody na drodze do osiągnięcia cyfrowej dojrzałości wskazało: 

• Konieczność wprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania organizacji i dostosowanie już funkcjonujących rozwiązań technologicznych.
• Konieczność dopasowania do siebie nowych rozwiązań technologicznych, procesów oraz sposobu pracy.
• Niemożność osiągnięcia stanu dojrzałości cyfrowej bez wsparcia zewnętrznego partnera.

Więcej informacji można uzyskać na stronie.