Druk Cyfrowy, Nowości

Mnumi rozpoczyna ekspansję na rynki zagraniczne

Firma Mnumi – producent oprogramowania do zarządzania drukarnią – otrzymała dotację unijną, która umożliwi jej realizację planów związanych z ekspansją na rynki zagraniczne. To – po intensywnych zmianach jakie mają miejsce ostatnio w firmie (pozyskanie nowego inwestora, udoskonalenia systemu oraz zwiększenie liczby zatrudnionych) – kolejny element jej strategii biznesowej.

– Dzięki przyznanej dotacji możemy zrealizować plany ekspansji w zakresie sprzedaży naszego rozwiązania na rynkach zagranicznych. Jesteśmy przekonani, że również poza Polską zostanie ono przyjęte przychylnie. Będziemy mogli się o tym przekonać już jesienią, kiedy to zaprezentujemy system Mnumi na targach Graph Expo w Chicago – mówi Piotr Pakier, współwłaściciel firmy Mnumi.

Dotacja unijna została przyznana firmie Mnumi w ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu. – Bardzo nas cieszy fakt, że otrzymaliśmy to wsparcie – dodaje Piotr Pakier. – Świadczy ono o tym, że nasz produkt i sama firma spełniają wysokie kryteria, jakie związane są z przyznawaniem dotacji. Dowodzi to również, że plan rozwoju eksportu, jaki posiadamy, stanowi szansę na rozwój naszej działalności i wzrost konkurencyjności, dalsze podnoszenie kwalifikacji wspólników oraz pracowników Mnumi, a także na promocję polskiej firmy za granicą. Warto zaznaczyć, iż w wyniku przeprowadzonych analiz (konkurencyjności przedsiębiorstwa, PEST, SWOT, wywiadów z Mnumi) jednoznacznie stwierdzono, iż oferta eksportowa naszej firmy ma szansę na zaistnienie na wybranych rynkach docelowych, gdzie jest bardzo konkurencyjna, również cenowo. Obecnie nasze działania skoncentrowane będą na opracowaniu strategii wprowadzania naszego produktu na rynki zagraniczne – głównie na rynek północnoamerykański, brytyjski i włoski. Równolegle będziemy również przeprowadzać działania promocyjne, a także informatyczne, służące adaptacji oprogramowania dla rynków zagranicznych. W najbliższym czasie zorganizujemy również misje gospodarcze we Włoszech i Wielkiej Brytanii, by pozyskać partnerów handlowych oraz zdobyć nowe kontakty, które umożliwią nam rozwój w tych krajach.

Mnumi rozbudowuje również swój zespół – od września do jej grona dołączy trzech nowych handlowców.

Firma Mnumi weźmie też udział w Festiwalu Marketingu, Druku & Opakowań, jaki odbywać się będzie we wrześniu w Warszawie. Na swoim stoisku (nr A18) będzie prezentować system Mnumi „na żywo”. Będzie tu można prześledzić obieg zlecenia, a tym samym zmianę statusów, która towarzyszy poszczególnym etapom realizacji danej pracy w drukarni. – Prezentacja umożliwi również zapoznanie się z funkcjami systemu, których zastosowanie może przełożyć się na sukces każdej drukarni dlatego serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas podczas tej imprezy – mówi Piotr Pakier.

www.mnumi.pl