Druk Cyfrowy, Nowości

OKI Europe wprowadza nowy ogólnoeuropejski program partnerski

OKI Europe Ltd. uruchomiła w całej Europie nowy, ujednolicony program partnerski w celu wzmocnienia i rozwoju relacji z obecnymi oraz nowymi partnerami.

Celem Programu Partnerskiego Shinrai jest dążenie do otwarcia nowych możliwości biznesowych w ramach sieci dystrybucyjnej OKI. Shinrai opiera się na budowaniu zaufania między OKI, a społecznością partnerów i jest ogólnoeuropejskim programem, który obejmuje ukierunkowanie sprzedaży, nagradzanie za lojalność, wsparcie marketingowe oraz prowadzenie szkoleń.

– OKI jest wyjątkowe, ponieważ nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej do klienta końcowego, przez co kanał partnerski odgrywa znaczącą rolę w naszym modelu biznesowym ─ mówi Terry Kawashima, dyrektor zarządzający OKI Europe Ltd. ─ Do tej pory wspieraliśmy partnerów przy pomocy wielu niezależnych inicjatyw lokalnych. Natomiast nowy, jednolity program podkreśla nasze całkowite zaangażowanie w kanał partnerski, współpracę na rzecz tworzenia nowych możliwości i rozwój biznesu korzystnego dla wszystkich stron w ramach prawdziwego partnerstwa.

Program Partnerski Shinrai działa na kilku poziomach. Poszczególne poziomy są oparte na indywidualnym dla każdego partnera modelu biznesowym oraz zmiennym poziomie integracji i zaangażowania w OKI. Każdy z poziomów oferuje inne korzyści, w tym różne formy wsparcia biznesowego i nagrody.

Partnerzy Premium, Executive, E-Commerce i BMO otrzymają certyfikat Autoryzowanego Partnera oraz umowę Programu Partnerskiego Shinrai, stworzoną dla sformalizowania stosunków i podkreślenia wzajemnych korzyści, płynących z bliskiej współpracy. Dodatkowe wsparcie zostanie udzielone przez dedykowanego opiekuna, który będzie pomagać dystrybutorom w osiągnięciu ich celów biznesowych. Cele sprzedaży będą określane indywidualnie w każdym przypadku, a nowy system premiowania wyników ma nagradzać inwestycje w firmę OKI, jej produkty i usługi.

– Dzięki temu usystematyzowanemu i wspierającemu programowi, ukierunkowanemu na motywację, narzędzia i szkolenia, OKI pomoże każdemu partnerowi stworzyć własną bazę klientów oraz opracować nowe możliwości działania ─ mówi Kawashima ─ Będzie to korzystne zarówno dla OKI i naszych partnerów, jak też dla klientów końcowych, którzy będą mieli większy dostęp nie tylko do wielokrotnie nagradzanej innowacyjności produktów OKI, lecz także do profesjonalnego doradztwa i wsparcia.

www.okieurope.com