Nowości, Wielki Format

Stora Enso zatrzymuje maszynę w zakładach Veitsiluoto

W styczniu br. koncern Stora Enso poinformował o planowanym zamknięciu produkcji realizowanej w maszynie papierniczej PM1, pracującej w jej zakładach w Veitsiluoto w Finlandii. Decyzja została podjęta z uwagi na słabnący popyt strukturalny na europejskim rynku powlekanych papierów magazynowych. W wyniku negocjacji z załogą uzgodniono, że maszyna zostanie całkowicie wyłączona z użytkowania do końca kwietnia br.
   
Roczne moce wytwórcze maszyny PM1 wynoszą obecnie 190 tys. ton powlekanego papieru magazynowego. W wyniku wyeliminowania produkcji z niej pochodzącej potencjał Stora Enso w zakresie tego typu asortymentu zmniejszy się o ok. 15%. Oznacza to, że europejski rynek papierów mechanicznie powlekanych skurczy się o ok. 2%. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Stora Enso, produkcja papierów NovaPress zostanie przeniesiona do maszyny PM5 w zakładach Veitsiluoto oraz do zakładów Kabel w Niemczech.

Kierownictwo firmy zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by pracownicy objęci zwolnieniami spowodowanymi tymi zmianami jak najszybciej znaleźli zatrudnienie. Odpowiednie działania zostaną podjęte we współpracy z lokalną społecznością. Oferty pracy dla 88-osobowej załogi w pierwszej kolejności będą uwzględniać możliwość zatrudnienia w innych jednostkach biznesowych i zakładach produkcyjnych należących do Stora Enso.