Nowości, Wielki Format

Kodak na World Publishing Expo 2013

Wystawa World Publishing Expo 2013 była dla firmy Kodak okazją do prezentacji i promocji – w bardzo różny sposób – jej szerokiego portfolio dla branży wydawniczej i gazetowej. Poza prezentacjami i spotkaniami na stoisku targowym, firma aktywnie uczestniczyła w panelach dyskusyjnych Media Port, zaangażowała się w produkcję gazetki targowej „WPE 2013 Gazette”, a także zorganizowała dla swoich klientów wizytę w drukarni Axel Springer w Spandau k. Berlina, gdzie od niedawna pracują systemy druku inkjetowego Prosper S30, zainstalowane na zwojowych maszynach drukujących manroland web systems.

Podczas berlińskiej wystawy Kodak promował zaawansowane systemy w zakresie druku inkjetowego i cyfrowego prepressu, skierowane do drukarń prasowych z różnych segmentów i rynków. Jeśli chodzi o te drugie, firma poinformowała o szerszej dostępności bezprocesowych płyt termicznych Sonora News, dotychczas obecnych jedynie – pod nazwą Kodak PF-N – na rynku północnoamerykańskim. Płyty te stworzono z myślą zarówno o manualnej jak i automatycznej produkcji form drukowych, a wyeliminowanie procesu ich dalszej obróbki, a co za tym idzie – chemii, w dużej mierze decyduje o ich walorach proekologicznych. Z myślą o swoich klientach z segmentu gazetowego, zainteresowanych wdrożeniem płyt Sonora News, firma Kodak aktywnie współpracuje z dostawcami takimi jak Nela czy Burgess, by zapewnić kompatybilność jej nowych materiałów eksploatacyjnych z nowoczesnymi, automatycznymi urządzeniami do punchingu, zaginania czy odczytu kodów kreskowych. Przy zastosowaniu w systemie Kodak Generation News, płyty Sonora News można naświetlać z prędkością do 240 egz./h.

Podczas wystawy Kodak promował też inne gazetowe płyty termiczne ze swojej oferty – ThermalNews PT, które nie wymagają wstępnego mycia i nagrzewania, a co za tym idzie – umożliwiają redukcję kosztów związanych z procesem przygotowania form drukowych. Ich obróbka jest możliwa zarówno w wywoływarce dedykowanej np. Kodak T-HDX, jak też standardowej – po wyłączeniu funkcji wstępnego wygrzewania. Płyty ThermalNews PT można stosować do nakładów rzędu 200 tys. egz. bez wypalania i 350 tys. egz. z wypalaniem.

Materiał opracowany na podstawie informacji PAI www.printinpoland.com