Nowości, Wielki Format

Instalacja 40-tej naświetlarki ESKO CDI w Digiprint

We wrześniu br. firma Digiprint zakończyła instalację naświetlarki ESKO CDI 2120 HR w krakowskiej drukarni SKK Sp. z o. o. Jest to już 40-te urządzenie firmy ESKO zainstalowane przez Digiprint od początku 10-letniej współpracy pomiędzy firmami.

Zainstalowana naświetlarka, podobnie jak większość sprzedawanych w Polsce urządzeń ESKO, została fabrycznie wyposażona w optykę HighResolution – 4000 dpi, dzięki czemu przygotowana jest do wdrożenia technologii HDFlexo. Wydajność urządzenia: około 1 m2/h, jest wydajnością optymalną dla obecnych potrzeb drukarni.  

Instalacja urządzenia wykonana przez dział serwisu Digiprint, odbyła się w rekordowo krótkim czasie. W poniedziałek odbyła się dostawa i wprowadzenie urządzenia do pomieszczenia oraz instalacja, dzień później miała miejsce kalibracja urządzenia oraz procesu naświetlania płyt, w środę wydruki fingerprintowe, pomiary przyrostów punktu i wprowadzenie krzywych kompensujących.

Wykonanie instalacji odbyło się we współpracy z firmą SKK Sp. z o. o. oraz dostawcą płyt.Pierwsze wydruki z wykorzystaniem fotopolimerów pochodzących z nowozainstalowanej  naświetlarki wykazały podniesienie jakości produkowanych etykiet.

Materiał opracowany na podstawie informacji Digiprint www.digiprint.pl