Nowości, Wielki Format

KBA CEE i Cicero Stapro Group podpisują umowę o współpracy

W ostatnim czasie KBA CEE i Cicero Stapro Group podpisały umowę o współpracy, na bazie której informatyczne systemy dla poligrafii (MIS) stworzone przez drugą z wymienionych firm, będą oferowane obecnym i przyszłym użytkownikom maszyn Koenig & Bauer z obszaru Polski, Czech i Słowacji.

Cicero Stapro Group s.r.o., będąca częścią koncernu StaproGroup, dostarcza systemy informatyczne dla branży poligraficznej od 1995 roku.  Zatrudniając wykwalifikowaną kadrę składającą się w 60% z programistów i w 40% z poligrafów, firma ma za sobą zakończone sukcesem wdrożenia systemów MIS w ponad 90 drukarniach z Czech i Słowacji. Teraz, dzięki nawiązaniu współpracy z KBA CEE, jej rozwiązania będą oferowane także drukarniom z Polski.

System IS Cicero to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające pełną kontrolę działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo poligraficzne, bez względu na to, czy jest to drukarnia akcydensowa, dziełowa czy opakowaniowa. W jego skład mogą wchodzić m.in. moduły: kalkulacji, planowania produkcji, podglądu wydajności maszyn, monitorowania, optymalizacji zapasów magazynowych, zarządzania logistyką oraz fakturowania. Cicero zapewnia natychmiastowy wgląd do wszystkich ważnych informacji o realizowanych zleceniach. Przekazuje kadrze zarządzającej efekty kluczowych procedur wprowadzanych w drukarni. Pozwala też na połączenie wszystkich ewidencji w ramach jednego systemu MIS, co wpływa na usprawnienie procedur administracyjnych.

Dodatkowe informacje na temat firmy Cicero oraz oferowanych przez nią rozwiązań MIS można znaleźć odwiedzając stronę internetową www.cicero.pl.

Zdjęcie: Od lewej: Pavel Karásek – dyrektor zarządzający Cicero Stapro Group s.r.o., Andrea Sentimenti – Logica s.r.l., Jan Korenc – prezes zarządu KBA CEE, Paweł Krasowski – koordynator projektu Cicero w firmie KBA CEE