Nowości, Wielki Format

Ricoh wyłączy wszystkie swoje neony z wyjątkiem Eco-billboardów

Czerwiec jest miesiącem, w którym Ricoh prowadzi intensywne działania na rzecz środowiska, pod szyldem “Ricoh Global Eco Action Month”. W tym miesiącu wszyscy pracownicy Ricoh z całego świata angażują się w działalność na rzecz środowiska. W ramach „Ricoh Global Eco Action”, w nocy 5 czerwca, kiedy to obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska (United Nations World Environment Day), jak co roku Ricoh wyłączy wszystkie swoje neony. Wyłączone z akcji są eco-billboardy Ricoh, znajdujące się w Nowym Jorku (Times Square), Londynie i Sydney, gdyż w 100% są one zasilane energią odnawialną.

Inicjatywa „Ricoh Global Eco Action” rozpoczęła się w 2006 roku, jako wydarzenie mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Ricoh z całego świata i promowanie działań przyjaznych dla środowiska. Pracownicy są zachęcani do oszczędzania energii w domu i w pracy, inicjowania i brania udziału w wydarzeniach mających na celu propagowanie ekologicznego myślenia oraz do podejmowania wszelkich innych działań, które odzwierciedlą ich troskę o środowisko. Te działania będą promowane poprzez plakaty, wiadomości e-mail, a także poprzez informacje na Facebooku czy w Intranecie Ricoh.