Nowości, Wielki Format

Serwis Konica Minolta z certyfikatem ISO 9001:2008

Niezależni kontrolerzy InterCert potwierdzili, że system zarządzania jakością firmy Konica Minolta Business Solutions Polska w zakresie sprzedaży i serwisu urządzeń biurowych na terenie całego kraju odpowiada najsurowszym normom. Tym samym eksperci przyznali firmie certyfikat ISO 9001:2008.

Konica Minolta Business Solutions Polska w swojej działalności skupia się na budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z klientami oraz rozwijaniu swoich produktów i usług zgodnie z ich oczekiwaniami. Polityka jakości realizowana przez firmę jest skoncentrowana na zapewnianiu stałego rozwoju umiejętności i kompetencji jej pracowników. Równie ważne jest utrzymywanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością. Dzięki efektywnemu realizowaniu wszystkich tych celów, działalność firmy w zakresie sprzedaży i serwisu urządzeń biurowych została wyróżniona certyfikatem ISO 9001:2008. – Cieszymy się, że nasze wysiłki i podejmowane działania zostały docenione. Certyfikacja ISO 9001:2008 to ważne wyróżnienie, które będzie nas motywowało do utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług. – mówi Rafał Torz, Dyrektor Serwisu Konica Minolta Business Solutions Polska.

Międzynarodowa norma ISO 9001:2008 szczegółowo określa wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Koncentrują się one wokół jakości oraz odpowiedniego zrozumienia i spełniania oczekiwań klientów firmy w zakresie oferowanych przez nią usług. ISO 9001:2008 jest standardem uniwersalnym, powszechnie uznanym i stosowanym na całym świecie. Certyfikacja ISO 9001:2008 potwierdza spełnienie przez organizację określonych wymagań jakościowych, a tym samym przyczynia się do budowania przez nią silnej pozycji konkurencyjnej na rynku.