Nowości, Wielki Format

Heinzel Group inwestuje w branżę dystrybucji papieru

Europapier AG, spółka Heinzel Group, 16 lipca 2012 podpisała umowę o przejęciu spółek należących do Grupy PaperlinX w następujących krajach: Węgry, Słowacja, Słowenia, Chorwacja i Serbia. Według umowy Europapier AG przejmie 100% udziałów w Budapest Papir Kft., Bratislavska Papierenska Spolocnost s.r.o., Alpe Papir Trgovina na debelo d.o.o., Adria Papir d.o.o., oraz Dunav Papir d.o.o, stając się tym samym jedynym udziałowcem tych spółek.

Przejęcie to pozwoli Europapier Group uzyskać dostęp do szerszej gamy produktów i podnieść jakość świadczonych usług. Klienci będą mogli teraz wybierać spośród szeregu produktów z całej Europy, dzięki czemu Europapier stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym dostawcą typu „one stop shop”, oferującym wszystkie rodzaje podłoży dla segmentów Printing, Packaging, Office i innych sektorów.  

“Strategia Heinzel Group polega na rozwijaniu rynku dystrybucyjnego w Europie Wschodniej i rozszerzaniu działalności o nowe rynki w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Pozycja rynkowa PaperlinX na Węgrzech, Słowacji, w Słowenii, Chorwacji i Serbii doskonale współgra z wiodącą pozycją firmy Europapier w Europie Środkowo-Wschodniej i wspiera strategię dystrybucji papieru stosowaną przez Heinzel Group” – mówi Alfred H. Heinzel, Prezes i Dyrektor Generalny Heinzel Group. „Ponadto, to strategiczne przejęcie zapewni nam rozszerzenie naszej działalności w sensie geograficznym i umocni naszą pozycję w tych pięciu krajach”.

Umowa nadal czeka na zatwierdzenie przez lokalne instytucje antymonopolowe. Do czasu uzyskania tych decyzji nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w firmie Europapier ani lokalnych spółkach PaperlinX. Europapier Group i spółki PaperlinX będą kontynuować działalność na tych samych zasadach, niezależnie od siebie.