Nowości, Wielki Format

Ekologia w druku

Z roku na rok znacznie wzrosła potrzeba bycia „green”.  Niezależnie od tego, czy dyktowana jest modą czy restrykcjami prawnymi, powoli zdobywa coraz więcej zwolenników po stronie klienta końcowego. Za potrzebami klienta końcowego idą potrzeby drukarni i zielone ofrety dostawców mediów i maszyn do druku.

Zielono w mediach

Ekologiczne dziś mogą być podłoża, atramenty, jak również technologie, które w swojej istocie dopuszczają wykorzystywanie wyłącznie (bardziej) przyjaznych środowisku surowców. – Ekologiczne media do druku to nośniki przyjazne środowisku, takie które w swoim składzie nie zawierają PVC – mówi Iwona Glądała, Product Manager Integart Poland INC.- Jak wiadomo polichlorek winylu (PVC) jest trudny w utylizacji, zawiera toksyczne substancje, które rozkładają się latami. W przypadku mediów ekologicznych po zakończonej akcji promocyjnej można produkcję oddać do recyklingu (do kolejnego przetworzenia), nie zostawiając groźnych dla środowiska odpadów.  Taki program oferuje firma HP swoim klientom – dodaje Iwona Glądała. Tomasz Miękus, Product Manager firmy Igepa, wymienia trzy czynniki, które determinują dane podłoże, jako ekologiczne. Jest to technologia produkcji, biodegradalność oraz możliwość dalszego przetworzenia i wykorzystania. – Na płaszczyźnie technologicznej, Igepa Polska wybiera dostawców, których papiery i kartony są produkowane w sposób ekologiczny z zachowaniem najwyższych norm środowiskowych – dodaje Miękus. Co się kryje pod kryptonimem wspomnianych norm? Jak objaśnia Tomasz Miękus produkcja takich materiałów odbywa się w technice bezchlorkowej, wykorzystane substancje chemiczne spełniają najbardziej restrykcyjne kryteria środowiskowe. Dodatkowo istotne jest, aby dostawcy wypełniali międzynarodowe normy dotyczące promocji zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi. – Z drugiej strony promujemy papiery na bazie surowców wtórnych, czyli papiery recyklingowe (makulaturowe), które zostały już przetworzone z wcześniej wykorzystanych papierów – mówi Tomasz Miękus. (…)

Artykuł ukazał się w lutowym wydaniu Raportu Dostawców Mediów i Maszyn.

Cała publikacja dostępna pod adresem:

www.pub.oohmagazine.pl/2012/RDMM02.pdf