Nowości, Wielki Format

Firma Roku 2011 w kategorii Opakowania/Maszyny

15 marca br. poznamy laureatów konkursu Firma Roku 2011 w kategorii Opakowania/Maszyny. Certyfikaty najlepszym specjalistom w branży opakowaniowej zostaną wręczone podczas Targów Packaging Innovations 2012 w Warszawie.

Organizatorem konkursu Firma Roku 2011 jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, instytucja wspierająca firmy w rozwoju, poprzez promocję i uwierzytelnienie jakości ich działań w obrębie rynku krajowego i wzmacnianie potencjału ekspansji na rynkach zagranicznych.  

Godła Firma Roku 2011 zostaną przyznane wyróżniającym się podmiotom gospodarczym w kategoriach:
• Opakowania
• Maszyny pakujące
• Maszyny do produkcji opakowań
• Materiały do produkcji opakowań

Finał pierwszej edycji konkursu, ogłoszenie zwycięzców i rozdanie certyfikatów odbędzie się podczas targów Packaging Innovations 2012 (14-15 marca 2012 roku) w Hali Expo XXI w Warszawie.

Certyfikat  Firma Roku 2011 w kategorii Opakowania/Maszyny jest wyróżnieniem przyznawanym firmom z branży opakowaniowej, za ich osiągnięcia i wyznaczanie nowych standardów w wyspecjalizowanym rynku, na którym funkcjonują.

Przyznane godło stanowi podsumowanie i potwierdzenie rzetelności i innowacyjności działań podejmowanych przez firmę w ostatnim roku oraz latach poprzedzających. Laureaci są wyłaniani z uwzględnieniem takich kryteriów, jak dotychczasowy dorobek, pozycja rynkowa, wkład w rozwój rynku branżowego, oraz uzyskane wyróżnienia. Do kluczowych czynników weryfikujących zgłoszone podmioty należą: rekomendacje ich partnerów handlowych, wyniki badań marketingowych oraz raporty inspektorów wojewódzkich.

Patronat nad konkursem objęły dwa portale branżowe:
Opakowania.biz oraz
Tworzywa.org

Patroni medialni to:
OOH Magazine
Packaging Polska  
Ważenie Dozowanie Pakowanie