Nowości, Wielki Format

Igepa Polska otrzymała certyfikat FSC®

W wyniku pozytywnie zakończonego auditu certyfikacyjnego Igepa Polska otrzymała certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC) o numerze SW-COC-005771 (numer licencji FSC- C109143) nadany przez organizację Rainforest Alliance przy współpracy z NEPCon Sp. z o.o.

FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit, powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych ekologicznie decyzji zakupowych.

Igepa Polska uzyskując certyfikat FSC CoC wpisała się w system Kontroli Pochodzenia Produktu (Chain of Custody – CoC), w którym każdy etap produkcji, przetwarzania, magazynowania i transportu produktu poddawany jest ścisłej weryfikacji. Pochodzenie drewna certyfikowanego zawartego w gotowym wyrobie jest znane i może być śledzone wstecz – aż do miejsca jego pozyskania w lesie. Finalny produkt może być sprzedawany jako certyfikowany tylko pod warunkiem, że wszystkie firmy uczestniczące w jego przerobie i handlu posiadają certyfikaty kontroli pochodzenia produktu FSC CoC.

Dzięki temu Klienci Igepa Polska kupując produkty z certyfikatem FSC mają gwarancję, że zostały one wytworzone z surowców pochodzący z prawidłowo zarządzanych lasów, spełniających najwyższe standardy społeczne i środowiskowe oraz innych źródeł kontrolowanych.. Dodatkowo proces ich produkcji, a także kolejne etapy „życia produktu” na linii wytwórca – klient końcowy, były realizowane zgodnie z normami FSC.

Igepa Polska otrzymała również prawo do posługiwania się znakiem Rainforest Alliance CertifiedTM obok logo FSC, znak ten potwierdza zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.