Nowości, Wielki Format

Océ PlotWave 300 w firmie ELVIR

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej a także sieci energetycznych to tylko niektóre usługi warszawskiej firmy ELVIR, przy których jest wykorzystywany zakupiony przez nią w ostatnim czasie innowacyjny, kompaktowy system do skanowania, kopiowania i drukowania – Océ PlotWave 300.

Ten kompaktowy system łączy w sobie kilka istotnych funkcji, z których dla naszej działalności najistotniejszą i najbardziej przydatną jest skanowanie – mówi Wojciech Wirski, współwłaściciel firmy ELVIR. – W ostatnim czasie nasza firma rozwija się intensywnie m.in. ze względu na fakt, że stale podnosimy jakość usług, mamy bogate doświadczenie; istotnym jest również fakt, że obecnie w naszym kraju realizowanych jest wiele inwestycji. Stąd stale wzrasta liczba tworzonych przez nas dokumentów. Zakupione urządzenie Océ PlotWave 300 zdecydowanie przyspiesza proces tworzenia tej dokumentacji. Wszystkie bowiem dokumenty, w myśl ustawy o zamówieniach publicznych (a bierzemy udział w wielu przetargach ze względu na specyfikę naszej działalności), muszą być obecnie zeskanowane do plików elektronicznych, które muszą być z kolei zgodne z wersją papierową dokumentacji. W przypadku dużych projektów, liczących dziesiątki, a nawet setki stron, skanowanie ich jest uciążliwe, czasochłonne i obarczone dużym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów. Urządzenie Océ PlotWave 300 nie tylko wykonuje ten proces w krótkim czasie, ale również posiada możliwość kompresowania plików do formatu PDF, charakteryzującego się niewielkimi rozmiarami. Funkcja ta pomaga nam nie tylko dostarczyć dokumentację wysokiej jakości, zgodną z wersją drukowaną, ale również znajdującą się w jednym, skompresowanym pliku PDF. To niezmiernie istotna funkcja dla nas i naszych inwestorów, którzy ogłaszając przetargi na wykonywanie prac, dostarczają z kolei swoim podwykonawcom profesjonalnie przygotowaną dokumentację. Pozwala to w przyszłości – w trakcie realizacji danej inwestycji – unikać wielu błędów czy niejasności, które mogą powstać przy nieodpowiednio sporządzonej dokumentacji. A wcześniej eliminuje wiele pytań ze strony wykonawców biorących udział w przetargach, jakie mogłyby się pojawić w przypadku słabej jakości dokumentacji.

ELVIR to biuro projektowe branży elektrycznej. Aby zapewnić swoim klientom jak najwyższą jakość usług, firma inwestuje przede wszystkim w wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, a także w najwyższej jakości sprzęt. Do drugiego rodzaju inwestycji należy zaliczyć zakup innowacyjnego, kompaktowego systemu do skanowania, kopiowania i drukowania czarno-białego i w kolorze – Océ PlotWave 300.  Wcześniej dysponowała atramentowym ploterem innego dostawcy, którego wydajność dla aktualnych jej potrzeb stawała się coraz bardziej problematyczna.  Głównymi klientami firmy są przede wszystkim urzędy dzielnic warszawskich, urzędy gmin, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, agencje reklamowe, firmy drogowe oraz osoby prywatne i inne podmioty gospodarcze, których wymagania nie są małe. Dlatego ELVIR musi zawsze stawiać na kompleksowe i sprawdzone rozwiązania. Każda inwestycja budowlana – w tym również branży elektrycznej – jest bowiem złożona i wymaga uzyskania przez inwestorów publicznych i indywidualnych wielu dokumentów formalno-prawnych, decyzji i zezwoleń umożliwiających jej przeprowadzenie; generuje więc wiele dokumentów, które są następnie drukowane, kopiowane czy też skanowane.  Dokumentacja tego rodzaju tworzona jest niemal w każdej dziedzinie usług, jakie oferuje firma ELVIR. Powstaje ona w przypadku usług z zakresu projektowania (oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, sieci elektroenergetycznych oraz projektowania wielobranżowego pozostałej infrastruktury technicznej). Firma wykonuje więc wszelkiego rodzaju dokumentację projektową związaną z budową, remontem, wymianą, przebudową czy rozbudową oświetlenia drogowego, terenów zielonych, tuneli jezdnych, a także innych terenów publicznych takich jak boiska, place zabaw, miejsca pamięci, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, iluminacji budynków, ogrodów, pomieszczeń biurowych, specjalistycznych itp. Dokumentacja niezbędna jest również przy wykonywaniu projektów sygnalizacji świetlnej, a także projektów związanych z budową, remontem, bądź modernizacją instalacji sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych (skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych itp.) wraz ze wszystkimi niezbędnymi projektami branżowymi. ELVIR realizuje również projekty elektroenergetyczne; wykonuje dokumentację projektową związaną z budową, remontem, przebudową lub modernizacją wszelkiego rodzaju sieci elektroenergetycznych takich jak linie kablowe i napowietrzne NN, SN, WN oraz stacje transformatorowe SN. Wykonuje też projekty przyłączy energii elektrycznej do budynków, witryn i nośników reklamowych, wiat przystankowych komunikacji miejskiej oraz innych obiektów. Realizuje ponadto szereg innych prac dla branż: elektrycznej, drogowej i architektonicznej, technicznej, inżynierii ruchu i wielu innych.

Przy tak wielu różnych projektach firma potrzebowała urządzenia, które gwarantowałoby jej wysoką wydajność. Innowacyjny, kompaktowy system do skanowania, kopiowania i drukowania – Océ PlotWave 300 spełnił nasze oczekiwania. Warto tu podkreślić również niezastąpioną pomoc firmy Océ, która wspólnie z nami przeanalizowała nasze potrzeby i zaproponowała dostosowany do nich sprzęt. Okazało się, że dzięki temu możemy szybciej realizować nasze projekty, obniżać ich koszty, a także dostarczać naszym klientom lepszy produkt. Dzięki dużej wydajności urządzenia nasza firma może również świadczyć niewielkie usługi w zakresie drukowania, skanowania czy kserowania dla podmiotów zewnętrznych – mówi Wojciech Wirski.  

Wojciech Wirski podkreśla też kompaktowość systemu oraz fakt, że zajmuje on niewiele miejsca, co ma również istotne znaczenie dla firm, które nie dysponują dużymi halami, czy pokojami biurowymi. Mówiąc o swojej decyzji inwestycyjnej podkreśla także serwis firmy Océ, jej pozycję lidera na rynku wydruków wielkoformatowych, szkolenia, jakie świadczy dla swoich klientów a także profesjonalizm jej działu handlowego.