Nowości, Wielki Format

„Wereszczński” stawia na Océ ColorWave 300

Pracownicy działu projektowania Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Usługowego „Wereszczyński” z Płocka bardzo szybko zapoznali się z nowo zakupioną  wielkoformatową, kolorową kopiarką Océ ColorWave 300 i określili ją mianem „intuicyjnego i dość szybkiego rozwiązania”. Zauważyli zdecydowaną różnicę nie tylko w samym drukowaniu, ale także w czasie startu oraz szybkości powrotu do wydruku po zmianie rolki w maszynie. W porównaniu z dotychczas stosowanym przez firmę „Wereszczyński” urządzeniem widoczna jest poprawa jakości wydruków, jakie tu powstają, a w szczególności ich kolorystyki.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno–Usługowe „Wereszczyński” powstało w 1982 r. Założył je Grzegorz Wereszczyński, do dziś zarządzający firmą wraz z Tomaszem Duchem – dyrektorem generalnym. Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wykonywania usług dla branż: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, teletechniki i automatyki dla potrzeb przemysłu, energetyki oraz budownictwa mieszkaniowego i specjalistycznego. Dlatego od lat inwestuje w sprzęt wysokiej jakości, stawiając m.in. na rozwiązania Océ. Warto wspomnieć, że firma już trzykrotnie została nagrodzona Medalem Europejskim w zakresie wykonawstwa robót elektroenergetycznych,  wykonawstwa robót telekomunikacyjnych oraz produkcji rozdzielnic elektrycznych, a takie wyróżnienia zobowiązują. Stąd m.in. dbałość o najwyższą jakość usług, które gwarantuje sprzęt wysokiej jakości i dobrze wykwalifikowani pracownicy.

Obecnie realizujemy duże kontrakty w całej Polsce związane z rozwojem infrastruktury drogowej w naszym kraju, a także rozwojem infrastruktury teleinformatycznej – mówi Rafał Iwański, z firmy PIU „Wereszczyński”. – W znacznej części tych kontraktów jesteśmy podwykonawcą, jednak niektóre z nich mają charakter „zaprojektuj i wykonaj”. W związku z różnorodnością zadań potrzebujemy więc uniwersalnych maszyn, które będą nie tylko skanować i drukować, ale także funkcjonować jako autonomiczne kolorowe kopiarki wielkoformatowe. Dotychczas korzystaliśmy wyłącznie z urządzenia Océ TCS400, które jeszcze do niedawna w pełni pokrywało nasze potrzeby. Podejmując decyzję o zakupie nowego, szybszego urządzenia zdecydowaliśmy się pozostawić dotychczasowy ploter, który według oceny inżynierów serwisu Océ, powinien nam posłużyć jeszcze parę lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zyskaliśmy możliwość realizowania większej ilości zadań bez tworzenia się kolejek. Pozostawiając skaner kamerowy z systemu Océ TCS400, mogliśmy zakupić tańszy, kompaktowy system Océ Color Wave 300, wyposażony w skaner pracujący w technologii LED. Posiadając obie te maszyny, osoby zatrudnione w  dziale projektów w naszej firmie mogą realizować każde zadanie bez uszczerbku na jakości bądź też czasie jego realizacji. Istotnym jest również fakt, że wzrost wydajności uzyskany został bez nadmiernych inwestycji finansowych, gdyż system Océ Color Wave 300 ma bardzo dobry stosunek ceny do swoich możliwości.

PIU „Wereszczyński” wykonuje projekty z zakresu elektroenergetyki (instalacje w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym, stacje transformatorowe – rozdzielcze nn, SN, WN, napowietrzne i kablowe sieci nn i SN, systemy sterowania, sygnalizacji i monitorowania, sieci zasilających, instalacje odgromowe i uziemiające, instalacje oświetleniowe i inne specjalistyczne instalacje elektryczne i przeciwpożarowe itd.), telekomunikacji i teletechniki (projektuje i wykonuje systemy łączności, linie światłowodowe oraz systemy ochrony obiektu i kontroli dostępu do niego, a także dozoru wizyjnego). Realizuje projekty z zakresu automatyki oraz zabezpieczenia ogniochronne głównie dla elektrowni, baz paliw ropopochodnych, dużych i bardzo dużych obiektów handlowych, a także dla rafinerii i kopalń. Zabezpiecza także konstrukcje stalowe, drewniane i drewnopochodne, kanałów wentylacyjnych, rur palnych i niepalnych tuneli i tras kablowych. Wykonuje także grodzie i przejścia instalacyjnych rur CO i wodno-kanalizacyjnych. Przy tak dużej ilości i różnorodności prac firma potrzebuje funkcjonalnych rozwiązań o wysokiej jakości.

Przy wyborze nowego rozwiązania istotnym czynnikiem była dla nas zwarta i kompaktowa budowa wielkoformatowej kopiarki kolorowej Océ ColorWave 300 – mówi Rafał Iwański –  gdyż w naszej firmie w pomieszczeniu z urządzeniami drukującymi  sporo miejsca zajmuje dotychczasowy system Océ TCS400. Wśród ofert, jakie nam przedstawiono znalazły się dwa rozwiązania warte uwagi. Porównując oba oferowane systemy, zdecydowaliśmy się poświęcić dzień i wykonać kilka typowych zadań na proponowanych urządzeniach. W testach tych rozwiązanie zaproponowane przez firmę Océ zdecydowanie lepiej się prezentowało od produktów konkurencyjnych pod względem funkcjonalnym. Widać tu było od razu olbrzymie doświadczenie producenta w konstruowaniu tego typu ploterów. Posiada on fantastyczny panel operatora wraz z portem USB oraz dopracowany interfejs Web Express WebTools. Sposób montażu rolek z papierem sprawia, że korzystanie z systemu jest niezwykle proste i intuicyjne. Wszystkie elementy obsługowe są tam, gdzie powinny być, a ścieżki przebiegu zarówno oryginału jak i kopii nie przeszkadzają operatorowi w dalszej pracy. Dlatego nasz wybór padł na rozwiązanie Océ i mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ono nam służyć przez wiele lat.